Shadow

Samorządowe rozmowy o inwestycjach i gospodarce ściekowej

Starosta gnieźnieński Piotr Gruszczyński przewodniczył Konwentowi Samorządowemu powiatu gnieźnieńskiego, który odbył się 20 stycznia w Starostwie Powiatowym w Gnieźnie.
 Tematem przewodnim naszych rozmów była głównie oferta Banku Gospodarstwa Krajowego, przede wszystkim w kontekście Programu Inwestycji Strategicznych oraz Rządowego Programu Odbudowy Zabytków – mówi Piotr Gruszczyński, starosta gnieźnieński. – Dzięki przyjęciu naszego zaproszenia przez pracowników BGK, mamy możliwość nie tylko wyjaśnienia procedury uruchomionego z końcem grudnia naboru wniosków do kolejnej edycji programu Polski Ład, ale również omówienia konkretnych przykładów realizowanych w naszych gminach inwestycji i rozwiania ewentualnych wątpliwości, związanych z regulaminem uczestnictwa w programie – dodaje starosta P. Gruszczyński. Samorządowcy zapoznali się także z ofertą spółki Ścieki Polskie, dotyczącą możliwości wykorzystywania narzędzi cyfrowych do monitorowania i zarządzania gospodarką ściekową w gminie. Dyskutowanoponadto o ustawowych obowiązkach gmin w zakresie gospodarowania nieczystościami ciekłymi. (inf. prasowa)