Shadow

Samorządowe święto

W związku z przypadającym 27 maja Dniem Samorządu Terytorialnego, w sesji Rady Miejskiej Witkowa, tym razem odbywającej się w Centrum Kultury im. Krzysztofa Szkudlarka w Witkowie uczestniczyli również samorządowcy, którzy w latach 1990 – 2018 roku pełnili funkcję radnych, sołtysów oraz przewodniczących zarządów osiedli.
Minutą ciszy uczczono pamięć zmarłych samorządowców. Następnie podziękowano Witoldowi Biegalskiemu za długoletnią oprawę muzyczną minionych sesji Rady Miejskiej w Witkowie. Obrady uświetnił występ dzieci z Przedszkola Miejskiego „Bajka” w Witkowie oraz występ Kapeli Odjazdowej z Witkowa. Przed przystąpieniem do realizacji porządku obrad, Marian Gadziński, burmistrz gminy i miasta Witkowo wraz z Piotrem Jóźwikiem, przewodniczącym Rady Miejskiej wręczyli Ryszardowi Nowakowskiemu, witkowianinowi i zarazem prezesowi Koła Pszczelarskiego w Witkowie statuetkę Rycerza Wita, którą przyznaje się za szczególne zasługi. Ponadto podczas spotkania radni m.in. uchwalili regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy i Miasta Witkowo, podjęli uchwałę dotyczącą określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, uchwałę w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych na terenie Gminy i Miasta Witkowo w sprawie Budżetu Obywatelskiego Gminy i Miasta Witkowo na następny rok. Kolejna sesja planowana jest 27 czerwca. (es)