Shadow

„Schetynówki” rozdysponowane – będą pieniądze na remont ulicy E. Orzeszkowej

{CAPTION}
Dobre wieści dla kierowców i pieszych uczęszczających ulicą Elizy Orzeszkowej na odcinku Zakład Opiekuńczo Leczniczy – ul. Cienista w Gnieźnie. Zakończyło się bowiem postępowanie naboru wniosków samorządów o dofinansowanie budowy lub remontu dróg lokalnych z pieniędzy rządowych.
Pojęcie „schetynówki” – to zwyczajowa i przyjęta nazwa programu zainicjowanego przez byłego Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Grzegorza Schetynę – Programu Budowy Dróg Lokalnych. Inicjatywa wynikała z potrzeb samorządów w kwestii budowy i remontów dróg, które są tzw. zadaniem własnym gminy, a na które często w budżetach samorządów nie wystarczyło pieniędzy. Gminy i powiaty dzięki projektowi dofinansowania mogły startować w konkursie i ubiegać się o środki nawet do połowy kosztów inwestycji. Program cieszył się od samego początku, czyli od 2008 roku ogromnym zainteresowaniem samorządów. Obecnie rozstrzygnięta edycja to już ósme, coroczne przekazanie środków. Na rok 2017 rząd dla województwa wielkopolskiego przygotował w ramach programu nieco ponad 64 miliony złotych. Część z tej kwoty przelane zostanie na konta Urzędu Miejskiego w Gnieźnie.
Miasto Gniezno wystartowało z projektem rozbudowy drogi gminnej ulicy Elizy Orzeszkowej na odcinku od Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego do skrzyżowania z ulicą Cienistą i na listę wcisnęło się na przedostatnim miejscu premiowanym dofinansowaniem. Ulica na tym odcinku nie posiada chodników, a nawierzchnia jezdni jest zupełnie zniszczona. Jest to tym bardziej problematyczne, gdyż w dalszej części ulicy są obecnie budowane i wykańczane budynki wielorodzinne, generujące niebawem ogromnych ruch samochodowy i pieszy. W dodatku znajdujące się dalej osiedla mieszkaniowe jednorodzinne cały czas się rozbudowują, a niebawem powstanie dalsza część zabudowy od ul Fredry, aż do ul. Rzepichy. Ulica Elizy Orzeszkowej jest sukcesywnie przebudowywana od wielu lat, zwiększane są jej parametry, tworzony jest ciąg pieszo-rowerowy oraz miejsca postojowe. Ostatni, nieukończony odcinek ulicy to właśnie fragment znajdujący się najbliżej centrum miasta. Miasto na prace inwestycyjne przygotowało z własnych środków 2 409 751 zł, a rząd za pomocą wojewody dołoży jeszcze 1 192 122 zł. Zgodnie z regulaminem programu, przetarg na roboty budowlane musi został ogłoszony do 31 marca 2017 roku. Po niezbędnych pracach kosztowna przebudowa całej ulicy E. Orzeszkowej będzie zakończona.
ALEKSANDER KARWOWSKI