Shadow

Senator pyta o gnieźnieńską parowozownię

W połowie stycznia senator Paweł Arndt (Koalicja Obywatelska) złożył do premiera Mateusza Morawieckiego oświadczenie, w którym pyta o gnieźnieńską parowozownię i o plany związane z utworzeniem Narodowego Muzeum Kolejnictwa w Gnieźnie.
**Możliwość składania oświadczeń senatorskich jest jednym z praw senatora, związanych z wykonywaniem mandatu. Z takiej możliwości postanowił skorzystać senator Paweł Arndt, który 14 stycznia wystosował oświadczenie do Prezesa Rady Ministrów – premiera Mateusza Morawieckiego. W piśmie gnieźnieński parlamentarzysta pyta o sprawy gnieźnieńskiej parowozowni oraz budowy Narodowego Muzeum Kolejnictwa.
„Jednym z industrialnych zabytków Miasta Gniezna jest wybudowana na przełomie XIX i XX w. parowozownia, będąca „perłą architektury przemysłowej wieku pary i elektryczności”. Należy przy tym pamiętać, że gnieźnieńska parowozownia należy do największych tego typu obiektów zachowanych w Polsce oraz Europie. Już od dłuższego czasu pojawiały się bardziej lub mniej realne propozycje odpowiedniego zagospodarowania niniejszego zabytku, który ze względu na swoją powierzchnię, jak również wiek, potrzebuje zaawansowanych prac konserwatorskich mających na celu zachowanie go od postępującej degradacji (spowodowanej czynnikami atmosferycznymi), a w dalszej perspektywie przywrócenie mu dawnej świetności. W minionym czasie pojawiła się wszakże koncepcja wybudowania Narodowego Muzeum Kolejnictwa będącego instytucją chroniącą materialne dziedzictwo polskiego kolejnictwa, które miałoby zostać zlokalizowane w gnieźnieńskiej parowozowni, jednakże do tej pory, poza deklaracjami, nie podjęto żadnych rzeczowych działań w niniejszej materii. Ta inicjatywa niewątpliwie byłaby z korzyścią dla zachowania ww. zabytku, jak również przyczyniłaby się do propagowania wiedzy o historii polskiej myśli konstrukcyjnej, w tym w szczególności z zakresu szeroko rozumianego kolejnictwa (z uwzględnieniem architektury kolejowej), które wszakże było jednym z filarów rozwoju II Rzeczypospolitej oraz później odbudowy Polski po II wojnie światowej. Ponadto, utworzenie Narodowego Muzeum Kolejnictwa w Gnieźnie wpłynie na dalszy rozwój samego miasta, które będzie mogło zaoferować turystom oraz samym mieszkańcom nowe atrakcje turystyczne” – czytamy w przesłanym oświadczeniu.
Sam senator podkreśla, że w przypadku sprawy związanej z przyszłością gnieźnieńskiej parowozowni postanowił po prostu kontynuować starania swojego poprzednika. – Uznałem, że warto iść tutaj tropem pana senatora Roberta Gawła, który zabiegał o to, żeby w gnieźnieńskiej parowozowni powstało Muzeum Kolejnictwa. Mimo że zwykle takie oświadczenia kieruje się do ministrów, ja w tym przypadku zrobiłem wyjątek i swoje oświadczenie skierowałem do pana premiera, ponieważ pan premier był w Gnieźnie i na ten temat się wypowiadał, wręcz obiecywał, że środki na to zadanie się znajdą. Chciałem tym oświadczeniem przypomnieć panu premierowi, że coś takiego miało miejsce i że Gniezno czeka – mówi gnieźnieński parlamentarzysta. – Oczywiście, rodzi się pytanie, jaka jest szansa na to, żeby te środki spłynęły. Pan premier zabierał w tej sprawie głos w czasie kampanii wyborczej, a w czasie kampanii wyborczej mówi się różne rzeczy. Niemniej to jest premier polskiego rządu i powinien jednak takich obietnic dotrzymywać – dodaje senator P. Arndt.  Oświadczenie zostało skierowane do Prezesa Rady Ministrów 14 stycznia. Zgodnie z przepisami, na pismo zwrotne gnieźnieński parlamentarzysta może czekać 30 dni. Odpowiedź może więc nadejść na przełomie lutego i marca.
KINGA STRZELEC