Shadow

Senior i komputer, to proste!

Umiejętność posługiwania się komputerem, to w dzisiejszym świecie konieczność. Nic zatem dziwnego, że kilkunastu seniorów z gminy Trzemeszno chętnie skorzystało z warsztatów komputerowych. Zajęcia zorganizowano w Szkole Podstawowej nr 2 (dawniej gimnazjum) z inicjatywy Krystyny Łybackiej, europosłanki i jej asystenta Tadeusza Tomaszewskiego, przy współpracy Krzysztofa Derezińskiego, burmistrza Trzemeszna iSławomira Kupsia, dyrektora SP nr 2.
Seniorzy w ramach zajęć zdobywali podstawową wiedzę na temat poruszania się w Internecie. Uczestnicy kursu dziesięciokrotnie spotykali się na dwugodzinnych warsztatach z informatykiem –Waldemarem Staszakiem. Seniorzy uczyli się przede wszystkim takich umiejętności, jak pisanie tekstów, założenie i korzystanie z poczty mailowej, obsługa konta bankowego, wykorzystanie mediów społecznościowych, jak założyć swój profil i jak z niego korzystać. Na spotkaniu kończącym zajęcia obecny był m.in. T. Tomaszewski, który poinformował, że na terenie powiatu gnieźnieńskiego zorganizowano dwanaście takich kursów, z których skorzystało ponad 200 osób. Kurs zakończyła miła uroczystość wręczenia wszystkim uczestnikom zajęć pamiątkowych dyplomów. Był czas także na wymianę wrażeń i dyskusję przy kawie i słodkim poczęstunku. Gratulacje seniorom złożył także K. Dereziński i S. Kupś. (kar)