Shadow

Seniorka roku „Promyka”

Janina Nowacka – Wawrzyniak otrzymała wyróżnienie seniorki roku 2022. Jest to tytuł przyznawany przez witkowski Zarząd „Promyka” po raz pierwszy. Pani Janina otrzymała tytuł za zasługi na rzecz osób niepełnosprawnych jednogłośnie. Jest znana jako osoba, która nie odmawia nikomu pomocy, a jej uśmiech daje promyk nadziei każdemu schorowanemu członkowi stowarzyszenia i ludziom ją otaczających.
Stowarzyszenie Centrum Rehabilitacyjno – Kulturalne Promyk Gniezno, Witkowo na początku swojej działalności skupiało 12 członków, obecnie jest ich około 125 osób. Zajmuje się organizowaniem spotkań integracyjnych pomiędzy członkami „Promyka” i nie tylko. Są to m.in. wycieczki krajowe i zagraniczne, spotkania z okazji Dnia Seniora, Andrzejki i Wigilie oraz wyjazdy na turnusy rehabilitacyjne. Głównym celem witkowskiego stowarzyszenia jest prowadzenie i rozwijanie możliwości rehabilitacji. W skład zarządu wchodzą: Wiesław Jasiński, Anna Tomczak, Bożena Rajzer, sekretarz oraz Janina Nowacka – Wawrzyniak, skarbnik. (es)