Shadow

Sesja Sejmiku: dyskusje o parku i papieżu

Utworzenie nowego parku krajobrazowego i obrona dobrego imienia Jana Pawła II – to tematy petycji wniesionych do Sejmiku, którymi radni województwa zajęli się podczas sesji 24 kwietnia. W głosowaniu większość przychyliła się do wcześniejszych opinii Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, która w obu przypadkach postanowiła rekomendować Sejmikowi nieuwzględnienie petycji.
O ustanowienie Parku Krajobrazowego Poznańskich Klinów Zieleni wniósł do sejmiku Oskar Szczepaniak, który przedstawił radnym swoje argumenty (potrzeba wzmocnienia ochrony tego unikatowego założenia urbanistycznego, ale też efekt promocyjny) podczas posiedzenia komisji. Jej członkowie podzielili jednak argumentację przedstawioną przez Daniela Liska z Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego, że w tym przypadku – ze względów formalnych i praktycznych – właściwsze będzie objęcie tych terenów innymi przewidzianymi w ustawie formami ochrony przyrody. Podczas sesji Jacek Bogusławski, członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego zadeklarował wolę zorganizowania w tej sprawie spotkania zainteresowanych samorządów, zasugerował jednak odrzucenie (co Sejmik uczynił) wniosku Zbigniewa Czerwińskiego z PiS o formalne dopisanie takiej deklaracji do uzasadnienia sejmikowej uchwały.
Natomiast na brak odpowiedniej podstawy prawnej komisja powołała się, rekomendując Sejmikowi nieuwzględnianie drugiej petycji. Złożyło ją Zjednoczenie Chrześcijańskich Rodzin, wnioskując o podjęcie przez Sejmik Województwa Wielkopolskiego „uchwały intencjonalnej w obronie dobrego imienia św. Jana Pawła II”. Ta propozycja wywołała podczas sesji dłuższą dyskusję. Przedstawiciele klubu PiS postulowali przez Sejmik podjęcie takiej uchwały, wskazując na rolę, jaką odegrał Jan Paweł II i na potrzebę jego obrony jako narodowego autorytetu. Większość wypowiadających się przedstawicieli koalicji rządzącej województwem, nie kwestionując dokonań papieża Polaka, wskazywała, że nie wymagają one tej formy „obrony” i przestrzegała przed wykorzystywaniem jego osoby do celów politycznych. Ostatecznie za nieuwzględnieniem przywołanej petycji zagłosowało 23 radnych, 12 było przeciw, a 2 wstrzymało się od głosu. (inf. prasowa)
Źródło: Kancelaria Sejmiku