Shadow

Sezon letni w Skorzęcinie

W Centrum Kultury im. Krzysztofa Szkudlarka w Witkowie odbyło się spotkanie dotyczące funkcjonowania Ośrodka Wypoczynkowegow Skorzęcinie w zbliżającym się sezonie letnim.
 W spotkaniu, które zorganizował Marian Gadziński, burmistrz Gminy i Miasta w Witkowie uczestniczyli m.in. przedstawiciele Rady Miejskiej Witkowa z Piotrem Jóźwikiem, jej przewodniczącym, Marek Wiatrowski, zastępca burmistrza gminy i miasta Witkowo, Tomasz Radacz, dyrektor OKSiR w Witkowie wraz z Dariuszem Małkowiakiem, kierownikiem ds. OW w Skorzęcinie, kom. Rafał Chełmikowski, komendant policji w Witkowie, Grzegorz Barański, prezes OSP w Witkowie, Przemysław Radliński, szef firmy „Dozór”, Artur Baranowski, koordynator ds. ratownictwa wodnego i medycznego na terenie OW w Skorzęcinie, przedstawiciele Stowarzyszenia Użytkowników Ośrodka Wypoczynkowego w Skorzęcinie, Hanna Pietrowicz i Sylwia Krysiak, pracownicy Urzędu Gminy i Miasta w Witkowie ds. OW w Skorzęcinie.
W trakcie spotkania omówiono szereg spraw związanych z organizacją i funkcjonowaniem Ośrodka Wypoczynkowego w Skorzęcinie. W przeważającej części poruszono temat szeroko pojętego bezpieczeństwa, wykorzystując obecność osób mających wiedzę związaną z tymi zagadnieniami. Komendant policji zrelacjonował przygotowanie Posterunku Policji w Witkowie do nadchodzącego sezonu, przypomniał ustalenia jakie zawarto z Komendą Wojewódzką i Komendą Powiatową Policji. Szef firmy ochroniarskiej, prezes OSP w Witkowie oraz koordynator ds. ratownictwa przedstawili poziom gotowości i przygotowania do sezonu. Poruszano także inne sprawy dotyczące funkcjonowania ośrodka, a głównie problem jego zaśmiecania i rosnących kosztów wywozu śmieci. Burmistrz poinformował również, że jako Gmina Witkowo, od tego sezonu będzie obciążona opłatą za korzystanie z plaż na rzecz Wód Polskich. (es)