Shadow

Skażona woda w rejonie trzech ulic we Wrześni


W piątek, 24 lutego przed południem we Wrześni doszło do odkrycia przez służby sanitarne skażenia bakteriologicznego wody w wodociągu w rejonie trzech ulic. Natychmiast zaapelowano do mieszkańców o nieużywanie wody, a w miejsce dotkniętych zagrożeniem ulic wysłano zastępcze źródła wody pitnej.
Późnym przedpołudniem, 24 lutego Krzysztof Pałczyński, państwowy powiatowy inspektor sanitarny we Wrześni wydał komunikat w sprawie jakości wody z wodociągu publicznego we Wrześni zaopatrującego w wodę mieszkańców tego miasta w rejonie ulic: gen. Sikorskiego, Kościuszki i Koszarowej. Skażenie wody wykryto na podstawie badań jakości przeprowadzonych przez przedsiębiorstwo wodociągowe. Natychmiast za pomocą mediów i kanałów informacyjnych w internecie zwrócono się do mieszkańców trzech ulic o niekorzystanie z wody w celach konsumpcyjnych i gospodarczych. Bezwzględnie zakazano używania wody do picia, przygotowywania posiłków, do mycia i płukania warzyw oraz owoców, do mycia naczyń i kąpieli. Zezwolono tylko do używania wody w celach sanitarnych (WC).Po ok. godzinie od wydania komunikatu w zagrożony rejon wysłano pierwsze punkty wydawania wody butelkowej i bezpośrednio z beczkowozu. Natychmiast zorganizowano wspólne posiedzenie Gminnego i Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, które po południu wydało komunikat, że przyczyna skażenia wody została usunięta. Pobrane próbki wody zostały przekazane do badania, którego wynik będzie znany już po zamknięciu tego wydania „Przemian”. Do tego czasu władze miasta zaapelowały do mieszkańców o ostrożne korzystanie z wody z miejskiego wodociągu. Mieszkańcom zapewniono dostęp do wody butelkowanej i z beczkowozów. Wodę dostarczyła także Straż Pożarna. (ak)