Shadow

„Składaki” dla policji


Dwa nowe rowery – poręczne składaki – otrzymała Komenda Powiatowa Policji w Gnieźnie. Zakup o łącznej wartości prawie 2 000 zł, ufundowany przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Poznaniu, będzie wykorzystywany przez funkcjonariuszy podczas spotkań edukacyjnych, w trakcie których dzieci – w szczególności uczniowie szkół podstawowych – będą uczyć się zasad prawidłowego i bezpiecznego zachowania rowerzystów na ulicach. Okazuje się bowiem, że z tym „prawidłowym zachowaniem” cały czas jest duży problem…
O tym, że z tą znajomością przepisów nie jest najlepiej, świadczą statystyki. Co chwila w mediach publikowane są informacje o zdarzeniach drogowych z udziałem pieszych lub rowerzystów, które najczęściej wywołane są nieuwagą lub brakiem odpowiedniego przygotowania do współfunkcjonowania z pozostałymi uczestnikami ruchu drogowego. Do najpoważniejszych wykroczeń wśród rowerzystów należą: wjazd rowerem na przejście dla pieszych i nieprawidłowo wykonywany manewr skrętu (nieupewnienie się co do możliwości jego wykonania, wjeżdżanie z boku bezpośrednio przed jadący pojazd). – Niestety, w dalszym ciągu jest tych zdarzeń za dużo – przyznaje mł. insp. Przemysław Kozanecki, komendant powiatowy policji w Gnieźnie. – Chcemy poprawić tę sytuację. Prowadzimy działania „Niechroniony uczestnik ruchu drogowego”, które dotyczą pieszych i rowerzystów. Zarówno pieszy, jak i rowerzysta w zderzeniu z samochodem przegrywa, dlatego tutaj pewne prawidłowe zachowania muszą być wyuczone – dodaje.
Dlatego gnieźnieńska policja, przy współpracy z placówkami oświatowymi, od lat podejmuje wiele działań profilaktycznych, których głównym celem jest kształtowanie wśród dzieci i młodzieży odpowiednich, prawidłowych zachowań na drodze. To właśnie ze względu na potrzebę edukacji młodego pokolenia, Komenda Powiatowa Policji w Gnieźnie zwróciła się do Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Poznaniu z prośbą o zakup rowerów, dzięki którym wykładom i pogadankom by towarzyszyły również zajęcia praktyczne. WORD na prośbę przystał, ponieważ – jak przyznaje Piotr Gruszczyński, dyrektor WORD – programy profilaktyczne i edukacyjne przeprowadzane wśród najmłodszych są wpisane w strategię działania ośrodka. – Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego ma za zadanie wspieranie wszystkiego, co jest związane z bezpieczeństwem w ruchu drogowym – podkreśla Piotr Gruszczyński. Wsłuchując się w prośbę gnieźnieńskiej jednostki WORD zakupił dla gnieźnieńskiej policji dwa poręczne składaki, które z łatwością można złożyć i bez problemu transportować samochodem osobowym. Do każdego roweru dołączony został kask. Wartość zakupu wyniosła 2 000 zł.
Oficjalne przekazanie darowizny nastąpiło w poniedziałek, 20 marca. Składaki zostały zaprezentowane przez uczniów klasy policyjnej z III LO w Gnieźnie: Martę Tamborską i Marcina Krygiera.
KINGA STRZELEC