Shadow

Składowa zostanie wyremontowana

Jeszcze w tym roku ul. Składowa zostanie wyremontowana, a koszty inwestycji poniosą po połowie miasto Gniezno na poziomie 463 tys. zł i Spółka PKB Invest w wysokości 495 tys. zł.
Przypomnijmy, od kilkunastu miesięcy trwały rozmowy władz miasta z przedstawicielami galerii handlowej, która sąsiaduje z tą ulicą. Właściciel galerii nie wykazywał jednak chęci w partycypowaniu kosztów w remoncie tej ulicy. W związku z bardzo złym stanem nawierzchni tej drogi miasto zdecydowało o ograniczeniu prędkości do 20 km/h i zapowiedziało zamknięcie tej ulicy. Prezydent Tomasz Budasz poinformował jednak, że po wielu rozmowach udało się dojść do porozumienia ze Spółką PKB Invest w sprawie remontu ul. Składowej. Porozumienie obejmuje zabezpieczenie finansowe ze strony spółki w wysokości 495 tys. zł i ze strony miasta 463 tys. zł. Nawierzchnia ulicy będzie wyremontowana na całej długości i szerokości, z zaznaczeniem miejsc postojowych w formie znaków poziomych. Remont ulicy zostanie wykonany na przełomie września i października. (bk)