Shadow

Składy ustalone, przewodniczący wybrani

Podczas popołudniowej sesji 30 stycznia, Rady Miejskiej Gminy Kłecko, 14 radnych ustaliło składy osobowe aż trzech komisji: gospodarczej, społecznej i bezpieczeństwa. Wybrano także przewodniczących tych komisji. W przypadku Komisji Gospodarczej i Bezpieczeństwa ich pracami pokieruje Rafał Kowalczyk – przewodniczący nowego Klubu Radnych „Gmina Kłecko Perłą Wielkopolski”. Natomiast na przewodniczącą Komisji Społecznej wybrano Ewę Maćkowiak, również z tego klubu radnych.
Na początku sesji przewodniczący RMG Kłecko Michał Stosio poinformował o utworzeniu Klubu Radnych „Gmina Kłecko Perłą Wielkopolski” (jest w nim 8 radnych na łączną liczbę 15 rajców miejskich). Zanim doszło do wyboru członków i przewodniczącego Komisji Gospodarczej, wiceprzewodniczący rady Jan Borkowicz zaproponował, by w punkcie dotyczącym powołania komisji stałych Rady Miejskiej Gminy Kłecko oraz ustalenia ich przedmiotu działania zmienić nazwę tej komisji na rolno – gospodarczą. Tę propozycję odrzucono większością głosów. Następnie ustalono skład Komisji Gospodarczej, w którym znaleźli się: Jan Borkowicz, Bartosz Chodyński, Marek Kordela, Rafał Kowalczyk, Krzysztof Skrzetuszewski i Roman Winiarski (nieobecny na sesji; wyraził pisemną zgodę). Na przewodniczącego większością głosów wybrano Rafała Kowalczyka (jego kontrkandydatem był wiceprzewodniczący rady Jan Borkowicz). Także przy wyborze przewodniczącego Komisji Społecznej zgłoszono dwóch kandydatów – radną Ewę Maćkowiak i wiceprzewodniczącego RMG Kłecko Waldemara Gołochowicza. Większością głosów wybrano na przewodniczą Ewę Maćkowiak, a członkami tej komisji zostali: Stanisław Borkowski, Waldemar Gołochowicz, Michał Stosio i Alina Witkiewicz. Nie było natomiast problemu z wyborem przewodniczącego Komisji Bezpieczeństwa, gdyż jedynym kandydatem był w tym przypadku Rafał Kowalczyk, a w składzie tej czteroosobowej komisji znaleźli się także: Dorota Jósiak, Ewa Maćkowiak i Marcin Stolarek. Wszystkie trzy składy osobowe wspomnianych komisji zostały przyjęte jednogłośnie. (jw)