Shadow

SLD Niechanowo wspólnie z wójtem o inwestycjach

W czasie niedawnego zebrania gminnego koła SLD w Niechanowie rozmawiano wspólnie z wójtem Gminy Niechanowo Eugeniuszem Zamiar o inwestycjach realizowanych przez gminę w 2017 roku i planach na rok 2018.
W tym roku Gmina Niechanowo wykonała modernizacje i naprawy w placówkach oświatowych w Jarząbkowie i Niechanowie związane z dostosowaniem do zmian wynikających z reformy oświaty oraz poprawiające bezpieczeństwo komunikacyjne na parkingu przy Szkole Podstawowej w Niechanowie. Wspólnie z Powiatem Gnieźnieńskim władze gminy partycypują w budowie chodnika w Czechowie oraz poszerzeniu drogi z Żelazkowa do Goczałkowa wraz z zatoką autobusową w Goczałkowie. Zmodernizowano sieć wodociągową w części Niechanowa. Z udziałem środków unijnych realizowany będzie projekt „Słoneczne Dachy” oraz budowa prawie 8 km ścieżek pieszo – rowerowych na terenie Niechanowa, a także przy drodze Gurówko – Cielimowo. W ramach programu rewitalizacji Gmina Niechanowo będzie się starała o środki europejskie na termomodernizację budynków starego przedszkola i Szkoły Podstawowej w Niechanowie. Wójt Eugeniusz Zamiar poinformował również, że 31 października oczekiwany jest wyrok sądu administracyjnego w sprawie dofinansowania ze środków UE budowy kanalizacji w Żelazkowie, Grotkowie i Jelitowie. Członkowie SLD wnioskowali o modernizację chodników i drogi wojewódzkiej Gniezno – Niechanowo – Witkowo. Będą również w tym roku remontowane ze środków Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych krótkie odcinki dróg gminnych w Goczałkowie – w kierunku Gniezna i Jarząbkowie. Ze środków funduszu sołeckiego powstaną kolejne świetlice wiejskie m.in. w Jelitowie, a w 2018 r. Gmina Niechanowo będzie aplikować o środki europejskie na budowę w Cielimowie budynku wielofunkcyjnego, w którym planuje się świetlicę i oddziały przedszkolne. Wójt poinformował również o działaniach związanych z likwidacją szkód po nawałnicy. Łącznie pomoc otrzyma na kwotę 660 tys. zł 114 gospodarstw. Jednak straty w tych gospodarstwach wyniosły ponad 1 200 tys. zł. Także za odszkodowaniami wynikającymi ze szkód w uprawach rolnych na powierzchni 336 ha czekają właściciele 95 gospodarstw rolnych. Pomoc ze strony Urzędu Marszałkowskiego i powiatu pruszkowskiego pokryje naprawy budynków komunalnych. W drugiej części zebrania koła SLD Telesfor Gościniak – radny powiatu gnieźnieńskiego poinformował o stanie budowy szpitala powiatowego w Gnieźnie oraz nowej organizacji nocnej i świątecznej pomocy lekarskiej. Szef powiatowych struktur partii Tadeusz Tomaszewski omówił przygotowania formacji do wyborów samorządowych, uchwały Zarządu Krajowego SLD w sprawie reformy sądownictwa, zakłamywania polityki historycznej oraz działania podjęte na rzecz pomocy dla Daniela Miętkiewicza porażonego prądem przy usuwaniu skutków nawałnicy. Przewodniczący koła SLD w Niechanowie Wojciech Jaworski podziękował za dotychczasowe zaangażowanie się w pomoc dla Daniela wielu osób obecnych na zebraniu. (jw)