Shadow

Smog w centrum miasta

Od niedawna mieszkańcy Trzemeszna mogą przekonać się, czym oddychają. Gmina wdrożyła monitoring zanieczyszczenia powietrza. Już w pierwszych dniach funkcjonowania monitoringu okazało się, że stężenie pyłu w powietrzu, zwłaszcza w centrum miasta jest zatrważające.
W skład monitoringu wchodzi pięć czujników mierzących stężenie pyłu, a także temperaturę, wilgotność i ciśnienie powietrza. Zainstalowano je: na budynku Urzędu Miejskiego przy ulicy 1 Maja, Szkole Podstawowej nr 1, Przedszkolu nr 2, warsztatach szkolnych przy ulicy Wyszyńskiego i świetlicy wiejskiej w Niewolnie. Każdy z czujników posiada diodę, która świeci się odpowiednim kolorem, od zielonego do czerwonego, w zależności od stopnia zanieczyszczenia. Kolor czerwony oznacza największe zanieczyszczenie powietrza, zielony najmniejsze.Dane mierzone przez czujniki można śledzić na bieżąco na ogólnopolskiej mapie w internecie. Już wkrótce wyniki będą wyświetlane także w czasie rzeczywistym na tablicy LED zamontowanej na budynku ratuszu przy ul. 1 Maja. Z obserwacji systemu wynika, że najgorsza jakość powietrza dotyczy centrum miasta. Dużo lepiej sytuacja przedstawia się w Niewolnie, gdzie częstym kolorem diody jest zieleń. Dariusz Jankowski, wiceburmistrz Trzemeszna zapowiada poruszenie sprawy jakości powietrza na najbliższym posiedzeniu kierownictwa urzędu miasta. (kar)