Shadow

Socjoterapeutyczny wyjazd w polskie góry

Na tegorocznym zimowisku zorganizowanym przez USKS Rodzice -Dzieciom działającym przy Miejskich Świetlicach Socjoterapeutycznych odpoczywało 30 uczestników w wieku od 9 do 18 lat pochodzących z gnieźnieńskich rodzin ze szczególnymi potrzebami.
Realizacja tego zadania przewidywała nie tylko ukazanie innych, często odmiennych od powszechnie znanych sposobów spędzania wolnego czasu, ale także włączenie zajęć socjoterapeutycznych w program turnusu.Wyjazd pozwolił młodym ludziom na zdobycie nowych doświadczeń interpersonalnych niosących zesobą, przeciwstawne do urazowych, treści poznawcze na temat własnej osoby. Podczas pobytu w Małopolsce uczestnicy mieli okazję zwiedzić Białkę Tatrzańską oraz Kotelnicę Białczańską. Dodatkowo młodzi ludzie wyjechali na wycieczkę do Zakopanego, gdzie odwiedzili MuzeumTatrzańskie, w którym wzięli udział w warsztatach edukacyjnych malowania na szkle. Będąc na Podhalu zostali zapoznani z historią i sławnymi ludźmi pochodzącymi z tego regionu. Aby włączyć do projektu aktywność fizyczną, każdy z uczestników przeszedł czterogodzinny kurs na nartach zjazdowych, by potem potrenować zjeżdżanie.
W tym roku podczas wyjazdu grupą opiekowali się wychowawcy i wolontariusze: Edyta, Sylwia, Sławomir, Oskar oraz socjoterapeutka Agnieszka Czajkowska. Nad całością zadania czuwała prezeska Uczniowskiego Socjoterapeutycznego Klubu Sportowego Rodzice -Dzieciom Zofia Komosińska. Cały projekt został sfinansowany przez Departament Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego oraz zaprzyjaźnionych sponsorów, wśród których znaleźli się: Bank Spółdzielczy w Gnieźnie, Energo-Tele, Chem-Glas, PEC, Mały Grek, Przedsiębiorstwo Inżynierii Sanitarnej, Drukarnia Majorczyk, Husqvarna, a także radni: Angelika Ślachcińska, Stanisław Dolaciński i Zdzisław Kujawa. Za ten dar gorącego serca skierowany do wspaniałej grupy młodzieży uczestnicy oraz opiekunowie serdecznie dziękują. (inf. prasowa)