Shadow

Sołectwo Pawłowo w sieci gazowej

Mieszkańcy części sołectwa Pawłowo mogą już oficjalnie podłączać się do sieci gazowniczej. W samo południe, 22 listopada przy miejscowej świetlicy wiejskiej odbyła się uroczystość odpalenia znicza gazowego. Tym samym kolejna miejscowość z terenu gminy Czerniejewo znalazła się na mapie sieci gazowej Polskiej Spółki Gazownictwa.
W uroczystości udział wzięli m.in. przedstawiciele władz samorządowych Miasta i Gminy Czerniejewo, poznańskiego oddziału Polskiej Spółki Gazownictwa i Gazowni w Gnieźnie, wykonawcy inwestycji, a także czerniejewscy radni z Rady Miasta i Gminy oraz Rady Seniorów i pracownicy Urzędu Miasta i Gminy Czerniejewo. W tym wyjątkowym momencie nie mogło zabraknąć także mieszkańców sołectwa Pawłowa na czele z Radą Solecką i sołtys Żanetą Modrzejewską. Spotkanie poprowadził Jan Kulpiński, przewodniczący Rady Miasta i Gminy Czerniejewo. – Dzisiejszy dzień jest trochę historyczny. Z perspektywy wielu lat można powiedzieć, że sołectwo Pawłowo dawało dobre sygnały dla całej gminy Czerniejewo. W latach osiemdziesiątych to właśnie tutaj podjęto inicjatywę budowy świetlicy wiejskiej. To tutaj właśnie zawiązał się komitet organizacyjny, który dążył do tego, żeby sołectwo Pawłowo było stelefonizowane; za nim poszły inne miejscowości. To wreszcie tutaj, w roku 2005, po raz pierwszy przystąpiono do realizacji programu z zakresu odnowy wsi; za Pawłowem poszły inne sołectwa. Dzisiaj możemy powiedzieć tak: mamy świetlicę, mamy telefonizację, mamy i inne rzeczy, a Pawłowo znowu jest tym sołectwem, które – po mieście Czerniejewo i sołectwu Żydowie – daje do innych sołectw sygnał, że można i trzeba wprowadzać nowoczesność i dbać o czyste powietrze. Myślę, że jest to dobry przykład. Sieć w Pawłowie będzie i już można z niej korzystać – powiedział Jan Kulpiński.
Tadeusz Szymanek, burmistrz Miasta i Gminy Czerniejewo w okolicznościowym przemówieniu zwróciła natomiast uwagę na to, że oddawana w Pawłowie inwestycja jest swoistym zwieńczeniem pierwszego etapu dużego przedsięwzięcia, realizowanego przez lokalny samorząd i PSG, które ma spowodować, że zamieszkująca gminę Czerniejewo społeczność będzie czerpała korzyści z błękitnego paliwa. – To spotkanie jest pierwszym elementem podsumowania dokumentu, który podpisaliśmy 27 kwietnia 2018 roku; był to list intencyjny podpisany przez Polską Spółkę Gazowniczą i gminę Czerniejewo w sprawie wzajemnej współpracy przy gazyfikacji. I myślę, że to jest pierwszy element, które pokazuje, iż dotrzymujemy słowa – powiedział burmistrz Tadeusz Szymanek. – Na dzień dzisiejszy na terenie gminy Czerniejewo zgazyfikowanych jest prawie 70% gminy, mówimy tu o mieszkańcach, czyli 5 200 mieszkańców ma dostęp do gazu na 7 300, więc myślę, że wynik jest całkiem niezły. W 2013 roku zgazyfikowano Żydowo, w 2017 roku zgazyfikowane zostało miasto Czerniejewo, następnie były gazyfikowane Rakowo i Lipki. Teraz gazyfikowane jest Pawłowo, gdzie mamy 3 kilometry sieci. Razem mamy prawie 40 kilometrów sieci na terenie gminy. Jeżeli chodzi o przyłączanie mieszkańców, wygląda to różnie, ale z roku na rok coraz więcej osób do gazu się podłącza, bo najgorzej jest się samemu przekonać, że to ani nie jest drożej, ani nie jest gorzej, a jest po prostu dobrze i tak być powinno – mówił włodarz Czerniejewa, przypominając też, że niemal wszystkie obiekty użyteczności publicznej na terenie gminy Czerniejewo przyłączone są do sieci gazowej, a ponadto od 2016 roku właśnie w Czerniejewie obowiązują zapisy uchwały Rady Miasta i Gminy Czerniejewo, na podstawie których gmina może partycypować w kosztach zadania: zakupu i montażu nowego źródła ogrzewania („ekologiczniejszego”) lub wykonania przyłącza gazowego. Kończąc swoje przemówienie burmistrz Tadeusz Szymanek podziękował wszystkim osobom, które zaangażowały się w realizację oddawanej w Pawłowie inwestycji, w szczególności: dyrekcji i pracownikom PSG, wykonawcy, a także sołtysowi i Radzie Sołeckiej Pawłowa.
Janusz Śniedziewski – zastępca dyrektora ds. technicznych poznańskiego oddziału PSG, dziękował natomiast za owocną współpracę władzom samorządowym gminy Czerniejewo, jednocześnie mówił także o planach spółki na najbliższe lata. – Przed nami kolejna inwestycja, o długości około 13 kilometrów: poprowadzenie nitki gazowej do Żydowa, która zamknie pętlę gazową na terenie gminy Czerniejewo, co spowoduje bezpieczniejszą i pewniejszą dostawę gazu – informował Janusz Śniedziewski. – Polska Spółka Gazownictwa realizuje w tej chwili ambitny plan, tzw. Program Przyspieszenia Inwestycji w Sieć Gazową Polski. Polega ten plan na tym, że do końca 2022 roku zamierzamy zgazyfikować 300 gmin. Jest to bardzo ambitny program. Na oddział w Poznaniu przypada tych gmin około 20, pozostałe 17 oddziałów, które tworzą Polską Spółkę Gazownictwa, ma odpowiednią do swojej wielkości ilość tych gmin do zgazyfikowania. Wydawałoby się, że taka nieduża inwestycja jak ta tutaj, bo blisko 3,5 kilometra gazociągu, to niedużo w sakli naszej spółki, gdzie my budujemy nawet około 100 kilometrów gazociągu w ciągu roku, przyłączamy do gazu ponad 6 000 odbiorców, budujemy stacje gazowe. Rzeczywiście te 3,5 kilometra nie jest może dużą inwestycją, ale każda taka inwestycja powoduje, że lokalna społeczność dostaje dobre paliwo energetyczne, dzięki któremu może rozwijać działalność gospodarczą, może tworzyć nowe miejsca pracy, a przede wszystkim podnosi się w ten sposób jakość życia mieszkańców. Mamy nadzieję, że ten wszechobecny jeszcze dzisiaj smog, dzięki rozwojowi gazownictwa, będzie coraz mniej dokuczał – mówił zastępca dyrektora ds. technicznych poznańskiego oddziału PSG.
Z nowej inwestycji zadowoleni są sami mieszkańcy Pawłowa. – Jest to dla mnie, jak i dla mieszkańców sołectwa Pawłowo, bardzo ważna chwila, bowiem od dawna czekaliśmy na ten moment, kiedy wreszcie będziemy mogli z dumą powiedzieć, że w Pawłowie płynie gaz – mówiła sołtys Żaneta Modrzejewska, apelując jednocześnie o dostrzeżenie przez spółkę potrzeby kontynuacji inwestycji. – Dzięki gazyfikacji z pewnością wzrośnie standard życia mieszkańców Pawłowa. Budowa gazociągu będzie z pewnością sprzyjała rozwojowi naszej miejscowości i działaniom na rzecz ochrony środowiska – podkreślała sołtys sołectwa Pawłowo.Uroczystego zapalenia znicza gazowego dokonali: burmistrz Tadeusz Szymanek, zastępca dyrektora ds. technicznych Janusz Śniedziewski, Andrzej Wojciechowski – kierownik Gazowni w Gnieźnie i sołtys Żaneta Modrzejewska. Następnie ks. Mariusz Wieczorkiewicz – proboszcz parafii pw. św. Marcina w Pawłowie dokonał symbolicznego poświęcenia i pobłogosławił oddaną inwestycję. Zwieńczeniem uroczystości stało się wypuszczenie balonów i poczęstunek, przygotowany w świetlicy wiejskiej w Pawłowie. KINGA STRZELEC