Shadow

Sołtys, to ważna osoba we wsi

W latach dziewięćdziesiątych, 11 marca został ustanowiony Dniem sołtysa. Z tej okazji na terenie całej Polski odbywały się małe uroczystości, także w gminie i mieście Witkowo zorganizowano spotkanie, w bardzo skromnym gronie ze względu na obostrzenia związane z pandemią.
W gminie Witkowo jest 27 sołectw i pięć Zarządów Osiedli. Podczas wystąpienia Marian Gadziński, burmistrz gminy i miasta Witkowo w imieniu uczestników spotkania: Marka Wiatrowskiego, swojego zastępcy, Piotra Jóźwika, przewodniczącego Rady Miejskiej w Witkowie, Ryszarda Nowakowskiego, prezesa Gminnej Spółki Wodnej oraz pracowników urzędu złożył okolicznościowe życzenia i gratulacje. W swoim wystąpieniu podkreślił rolę i zaangażowanie sołtysów w lokalne działania oraz współpracę z mieszkańcami sołectw, a witkowskim samorządem. Następnie złożył sołtysom, członkom rad sołeckich oraz przewodniczącym Zarządów Osiedli gratulacje i życzenia, życząc zdrowia, szczęścia i optymizmu oraz wielu sukcesów, zarówno w życiu osobistym, jak i zawodowym oraz pomyślności i wytrwałości w rozwiązywaniu wszelkich spraw dotyczących lokalnych społeczności. Narada z okazji Ogólnopolskiego Dnia Sołtysa stała się także dobrym momentem do uhonorowania zasłużonych sołtysów gminy Statuetką Rycerza Wita. To wyróżnienie zostało przyznane Romanowi Rolewiczowi, sołtysowi sołectwa Czajki oraz Tomaszowi Przychodzkiemu, sołtysowi sołectwa Wiekowo.
W nawiązaniu do życzeń burmistrza, Bernard Kopacki, przewodniczący koła sołtysów podziękował za zorganizowanie i również złożył okolicznościowe życzenia z okazji Dnia Kobiet. Ponadto uczestników spotkania zapoznano z aktualną sytuacją na terenie gminy w zakresie realizacji inwestycji i budżetu gminy na 2021 rok. Burmistrz poinformował o przeprowadzonej akcji polegającej na odbiorze odpadów z działalności rolniczej oraz poruszył sprawy związane z aktualną realizacją Funduszu Sołeckiego. Burmistrz podkreślił jak ważną i zarazem odpowiedzialną jest funkcja sołtysa. To wpływ na wiele spraw przekazywanych przez mieszkańców. Nie obyło się bez „wymówek” w stronę radnych i burmistrza. Iwona Mikłasz, sołtys wsi Małachowo Kępe podkreśliła, że w odczuciu mieszkańców niektórych wsi miasto jest lepiej doceniane poprzez inwestycje, które dotyczą miasta z pominięciem wsi, zwłaszcza tych z mniejszą liczbą zamieszkujących tam osób. – Nie da się wszystkich zadowolić, wy macie fundusz sołecki, czego nie mają przewodniczący osiedli, którzy wam tego zazdroszczą. Co roku wspólnie z radnymi staramy się tak podzielić budżet, aby każdy coś dostał. Obecnie na wsi inwestujemy w kanalizację za kilka milionów, wprawdzie nie widać jej, ale jest to inwestycja w przyszłość. Nie segregujemy ludzi na tych z miasta i tych ze wsi kierując się podziałem pieniędzy budżetowych. Są sprawy ważne i te które należy wykonać w pierwszej kolejności – tłumaczył burmistrz. Spotkanie zakończyła wspólna kawa z pysznym ciastem.
EWA SOCHA