Shadow

Sołtysi przed swoim świętem na szkoleniu

Dzień Sołtysa, to święto coraz chętniej obchodzone na terenie całego kraju. To okazanie wdzięczności tym osobom za ich codzienną pracę oraz zwrócenie uwagi społeczeństwa na rolę sołtysa w lokalnej społeczności. Wielu wójtów i burmistrzów właśnie 11 marca składać będzie życzenia swoim sołtysom, a w niektórych miejscowościach organizowane będą okolicznościowe imprezy.
Natomiast 2 marca, dla sołtysów w starostwie w Gnieźnie zorganizowano forum, podczas którego przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego przeprowadzili szkolenie w zakresie możliwości pozyskania środków zewnętrznych na odnowę wsi. Forum przygotowali wspólnie: gnieźnieńskie starostwo, Wielkopolska Izba Rolnicza oraz Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego. Jarosław Maciejewski, prezes Stowarzyszenia Sołtysów Województwa Wielkopolskiego podkreślił, że sołtysi muszą zrozumieć, że od nich zależy, jak ich miejscowości będą się rozwijały, a nie o tego, co będzie im dane w gminie. Ich inwencja twórcza spowoduje, jak ich sołectwo będzie się rozwijało. Sołectwa stoją w przededniu tego, czy otrzymają osobowość prawną. Zbigniew Stajkowski, były sołtys, przewodniczący Rady Powiatowej WIR w Gnieźnie stwierdził: – Gdy byłem sołtysem, to były początki Funduszu Sołeckiego. Realizowałem pierwszy fundusz. Jest on instrumentem pomocy. Jednak sam lider nic nie zrobi, musi pozyskać ekipę. – Sołtys to menadżer danej miejscowości, który może wpłynąć na jej rozwój. Obecnie społeczeństwo jest bardziej wymagające i od sołtysa oczekuje nie tylko sprawowania funkcji administracyjnej, ale tego, by w rzeczowy sposób wpłynął na rozwój miejscowości, chociażby przez rozbudowę infrastruktury. Sołtysi mogą czerpać środki ze źródeł unijnych, a na forum dowiedzieli się, jakie są formy otrzymania tej pomocy i jaki kryteria trzeba spełniać – powiedział Jerzy Berlik, wicestarosta gnieźnieński.- Z jednej strony mamy wsparcie ze środków unijnych. Mamy jednak możliwość skorzystania z wielkopolskiego programu operacyjnego. Jest też bezpośrednie zaangażowanie budżetu województwa w ramach programu odnowy wsi, który wymyśliliśmy w 2008 roku. Jest on realizowany z dużym powodzeniem. Nie są to duże kwoty w porównaniu ze środkami z Unii Europejskiej. To kilka milionów złotych, które bezpośrednio są dedykowane dla środowisk wiejskich do stworzenia warunków integracji wsi, rozwoju dziedzictwa kulturowego i zagospodarowania przestrzeni wiejskiej, by poprawić warunki życia i inspirować do określonych działań. Zainteresowanie tym programem środowisk wiejskich jest bardzo duże. Efekty? To setki wyposażonych świetlic wiejskich, setki przedsięwzięć. Prawie 2000 sołectw już skorzystało z tego typu różnych form wsparcia – wyliczał wicemarszałek województwa wielkopolskiego Wojciech Jankowiak. (jw)