Shadow

Sołtysi wnioskują o podwyżki

Wiesław Pokorski, sołtys Gołąbek w gminie Trzemeszno, a zarazem prezes trzemeszeńskiego koła Stowarzyszenia Sołtysów Województwa Wielkopolskiego przedstawił 27 listopada na sesji Rady Miejskiej wnioski, jakie zostały wypracowane na zebraniu stowarzyszenia. Jednym z nich są podwyżki dla sołtysów i przewodniczących Rad Sołeckich.
Sołtysi wnioskują o podwyżkę swoich diet o 150 złotych. Obecnie dieta ta wynosi 254,99 zł. To, co jest ewenementem w trzemeszeńskim samorządzie to fakt, że dietę otrzymują także przewodniczący Rad Sołeckich w wypadku, gdy tę funkcję pełni inna osoba niż sołtys. W takich wypadkach, a jest ich na terenie gminy aż 13, przewodniczący rady otrzymuje obecnie 107,37 zł, sołtysi proponują podnieść tę kwotę o 50 zł. W ośmiu sołectwach sołtys pełni jednocześnie funkcję przewodniczącego Rady Sołeckiej. Są to sołectwa: Jastrzębowo, Kruchowo, Kamieniec, Mijanowo, Miława, Popielewo, Trzemżal oraz Zieleń. W tych przypadkach pobiera on jedną dietę, przewidzianą dla sołtysa. Jak poinformował *W. Pokorski*, sołtysi wnioskują także, aby tam, gdzie obie funkcje pełni jedna osoba, przyznać jej obie diety. Inne wnioski sołtysów to prośba o terminowe odpowiedzi na pisma, bieżące wykaszanie trawy przy przystankach i na poboczach dróg oraz przydzielenie telefonu służbowego prezesowi stowarzyszenia. Sołtysi proponują ponadto, aby w każdym roku zapisywać konkretną inwestycję wskazaną przez sołectwo, które zadeklaruje organizację u siebie dożynek gminnych. Wnioskują też o zorganizowanie spotkania podsumowującego tegoroczne dożynki. (kar)