Shadow

Spółdzielnia Mieszkaniowa chwyci energię słoneczną

Niebawem na nieruchomościach zarządzanych przez Gnieźnieńską Spółdzielnię Mieszkaniową pojawią się panele fotowoltaiczne. Przejęta tak ze słońca energia zostanie skonsumowana w częściach wspólnych budynków. Dzięki inwestycji obniżą się także niektóre opłaty wnoszone przez samych mieszkańców.
Zarządowi spółdzielni udało się włączyć do rządowego programu, jako jednej z pierwszych tego typu instytucji w kraju. Program pn. „Prosument lokatorski” nie tylko pozwala uzyskać do 50% dofinansowania na zbudowanie instalacji fotowoltaicznych na dachach budynków np. spółdzielni, czy wspólnot mieszkaniowych, ale także pozwala rozliczać tak wytworzoną energię na dogodnych dla producenta warunkach. Co to oznacza? Po uruchomieniu instalacji i rozpoczęciu tym samym produkowania prądu, ten ma być konsumowany w częściach wspólnych nieruchomości. Natomiast nadwyżka wyprodukowanej energii będzie wypłacana prosumentowi, czyli jej wytwórcy. Oznacza to, że budynek zyska nowe przychody, które wpłyną na obniżenie wnoszonych przez mieszkańców opłat. Panele fotowoltaiczne zamontowane zostaną na dachach budynków spółdzielni, które przeszły remont dachów nie dalej niż 5 lat wstecz. „Finansowanie inwestycji w poszczególnych budynkach będzie zbliżone do tego, które obowiązuje przy realizacji programu związanego z likwidacją gazowych podgrzewaczy wody (środki własne i ewentualnie zwrotna pomoc ze strony spółdzielni)” – informuje GSM. Ogólnie panele będą pobierać energię słoneczną z dachów 28 budynków. Wszystkie wnioski złożone przez Gnieźnieńską Spółdzielnię Mieszkaniową przeszły pozytywną weryfikację i otrzymały dofinansowanie w łącznej kwocie 1 854 193,87 zł. Inwestycja zostanie przeprowadzona do końca bieżącego roku. (oak)
Fot. GSM