Shadow

Spółdzielnia „Razem być” przestała istnieć

Przedszkole i żłobek prowadzone w Wymysłowie, gmina Trzemeszno, przez spółdzielnię socjalną „Razem Być” zostało przekształcone w spółkę z o.o. Nibylandia, którą tworzy Magdalena Torcz (na zdjęciu) z mężem. Od 14 marca spółdzielnia „Razem być” przestała funkcjonować.
O problemach „Razem być” związanych z nieodpowiedzialnymi decyzjami jej założycieli i osób nią zarządzających pisaliśmy wielokrotnie. Spółdzielnię utworzyło pięć gmin: Trzemeszno, Witkowo, Niechanowo, Czerniejewo, Orchowo wraz ze stowarzyszeniem Światowid. Pierwsze niepokojące sygnały co do funkcjonowania stowarzyszenia Światowid oraz powołanej spółdzielni zaczęły docierać do trzemeszeńskiego samorządu pod koniec 2017 roku. Pojawiły się wówczas informacje o zajęciach komorniczych, a także o niespłaconych zobowiązaniach wobec osób fizycznych, jakie zaciągały spółdzielnie socjalne administrowane przez „Światowid”. W kwietniu 2019 roku gmina Trzemeszno została poinformowana przez Prokuraturę Rejonową w Słupcy o wszczęciu śledztwa w sprawie nieprawidłowości w stowarzyszeniu. Sprawa dotyczy nieprowadzenia ksiąg rachunkowych, fałszowania dokumentacji oraz przywłaszczenia pieniędzy w kwocie co najmniej 320 000 złotych. Od tamtej pory stowarzyszenie Światowid właściwie przestało działać, a kłopoty finansowe przełożyły się również na sytuację spółdzielni socjalnych. Tutaj także okazało się, iż spółdzielnia „Razem Być” ma potężne długi i zobowiązania.
Gmina Trzemeszno od samego początku stała na stanowisku, aby przedszkole i żłobek w Wymysłowie uratować. W minionym czasie samorząd zlecił analizę całej sytuacji kancelarii prawnej. Prace nad przejęciem placówki musiały przyspieszyć z uwagi na wszczęcie przez Krajowy Rejestr Sądowy postępowania o wykreślenie spółdzielni „Razem Być” z rejestru. Główny powód wszczęcia działań KRS to niezłożenie wymaganych prawem sprawozdań za lata 2017 i 2018. Gdyby do tego doszło, majątek spółdzielni przejąłby skarb państwa.
Dariusz Jankowski, wiceburmistrz Trzemeszna przyznaje, że samorząd szukał różnych dróg wyjścia z sytuacji. Zastanawiano się nawet, czy decyzja KRS o wykreśleniu spółdzielni z rejestru (co łączy się z jej likwidacją) nie byłaby dobrym rozwiązaniem, jednak z uwagi na możliwość straty na rzecz państwa nakładów jakie gmina poniosła na wyposażenie przedszkola zdecydowano, że szybko podjęto środki zaradcze. Postanowiono przekazać działalność przedszkola i żłobka spółce z o.o. Nibylandia. Jak informuje Dariusz Jankowski, spółka ma spłacać pożyczkę z Towarzystwa Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych (TISE) zaciągniętą na działalność spółdzielni na początku jej funkcjonowania. W tej chwili to zadłużenie sięga ok. 80 tys. zł. Trudno osądzić co stanie się z resztą zobowiązań, jakie zaciągnęła spółdzielnia od osób prywatnych, w sprawach tych toczą się postępowania sądowe. Spółdzielnia zalega również w płatnościach dla ZUS. Zdaniem D. Jankowskiego może to być kwota powyżej 100 000 złotych.
Spółdzielnia „Razem Być” ma także długi wobec Gminy Trzemeszno, nie rozliczyła bowiem dotacji, jaką otrzymała od gminy w wysokości około 250 000 zł. Z tego powodu samorząd zawarł z nią umowę surogacji. Dzięki niej mienie spółdzielni oraz poniesione przez nią nakłady przeszły na własność gminy. Samorząd zawarł z nową spółką umowę użyczeniu budynku i jego wyposażenia na okres 3 miesięcy. D. Jankowski zapewnia, iż taki krotki okres jest spowodowany jedynie względami proceduralnymi. Placówka prowadzi nabór dzieci na nowy rok szkolny.
RENATA PAŁUCKA