Shadow

Spotkanie autorskie


W trakcie XVI Ogólnopolskiego Tygodnia Czytania, w ramach akcji Cała Polska Czyta Dzieciom, w Bibliotece Publicznej Miasta Gniezna odbyło się spotkanie autorskie z Anną Zgierun – Łaciną, autorką m.in. książek dla dzieci.
Ponieważ Anna Zgierun – Łacina z wykształcenia jest biologiem, przy pisaniu książek dla dzieci wykorzystuje swoją wiedzę biologiczną; tak było m.in. w przypadku pozycji: „Inwazja wirusów” i „Wielki napad.” Pierwsza z książek jest swoistą wyprawą do wnętrza ciała człowieka i poznanie, jak ludzki organizm radzi sobie z otaczającymi go i stale atakującymi mikrobami. Dzięki pokazaniu walki człowieka z wirusami jako prawdziwej, kosmicznej batalii, młodemu czytelnikowi łatwiej jest wyobrazić sobie procesy zachodzące w organizmie. Książka „Wielki napad” ukazuje natomiast organizm jako państwo policyjne, w którym bakterie chcą dostać się do wnętrza w przebraniu. Oczywiście, ataki zostają udaremnione przez dzielnych obrońców organizmu na czele z majorem Limfocytem. W trakcie spotkania w Bibliotece Publicznej Miasta Gniezna pisarka poprzez prezentację multimedialną pokazała jak ważne jest czytanie w życiu człowieka, opowiedziała także o procesie powstawania książki. (o/ks)
Fot. Biblioteka Publiczna Miasta Gniezna