Shadow

Spotkanie koła SLD


Na spotkaniu gminnego koła SLD w Trzemesznie członkowie partii z życzliwością przyjęli zapowiedź podwyższenia najniższej emerytury z kwoty 882,56 do 1000 złotych, czyli wzrost około 118 złotych. Trzeba pamiętać, że świadczeniobiorcy tych najniższych emerytur w 2016 roku otrzymali dodatek jednorazowy w kwocie 400 złotych. Wszystkie osoby otrzymującej renty i emerytury w kwocie do 1 369,86 mają w 2017 roku otrzymać podwyżkę 10 złotych. Natomiast emeryci i renciści o dużym stażu pracy pobierający świadczenie powyżej 1369,86 otrzymają waloryzację na poziomie wskaźnika 100,73 %. Obecni na zebraniu emeryci uważają taką propozycję waloryzacji w 2017 roku za wstydliwą dla rządu premier Beaty Szydło, daleko odbiegającą od realnego wzrostu kosztów utrzymania w rodzinach emerytów i rencistów. Ta propozycja nie uwzględnia prawa emerytów i rencistów do udziału w podziale wynikającego ze wzrostu gospodarczego i realnego wzrostu płac w gospodarce narodowej. Członkowie koła rozmawiając o likwidacji gimnazjów podkreślali , że zmiany są źle przygotowane, bez konsultacji i z wielkimi obawami ze strony samorządów i nauczycieli. Poza zmianami szyldów nie ma żadnej wiedzy o nowych podstawach programowych. Koszty finansowe planowanych zmian w oświacie poniosą gminy i powiaty, co ograniczy ich zdolności rozwojowe, w tym inwestowanie jako udział własny przy projektach unijnych. Członkowie SLD z niepokojem obserwują konflikt w gnieźnieńskim szpitalu. Obecnie już wielu mieszkańców gminy Trzemeszno udaje się na zabiegi i operacje chirurgiczne do pobliskiego Strzelna. Uczestniczący w zebraniu koła Tadeusz Tomaszewski – przewodniczący Krajowej Komisji Rewizyjnej SLD przedstawił założenia organizacyjne i programowe Kongresu Polskiej Lewicy, który planowany jest w listopadzie