Shadow

Spotkanie noworoczne nauczycieli polskich i polonijnych

W świetlicy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Papieża Jana Pawła II w Gnieźnie 7 stycznia odbyło się wyjątkowe spotkanie noworoczne zorganizowane przez Stowarzyszenie Nauczycieli Polskich i Polonijnych GNIAZDO PL połączone z obchodami jubileuszu drugiego roku istnienia stowarzyszenia.
W uroczystości oprócz zarządu: prezes Małgorzaty Tomczak, Marioli Ilnickiej, Aliny Gandurskiej, Marty Krówczyńskiej, Donaty Dymek -Stefaniak i Barbary Łuszczyńskiej udział wzięli również zaproszeni goście: senator Robert Gaweł, starosta Piotr Gruszczyński, członek Zarządu Powiatu Mariusz Mądrowski, prezes Stowarzyszenia Młodych Wielkopolan Stanisław Dolaciński, dyrektorzy i wicedyrektorzy szkół: Róża Grabowska, Maria Magdalena Nowak, Anna Kocińska, Hanna Siedlecka, Mariola Olejniczak, Tadeusz Stręk, Jarosław Kusz, Leszek Kubiak, kierownik artystyczny zespołu tańca ludowego GNIEZNO Irena Kolanowska oraz członkowie i sympatycy stowarzyszenia. Wszyscy obecni to osoby, których wsparcie sprawiło, że stowarzyszenie jest w dobrej kondycji i wciąż się rozwija, chociaż działa pro bono. Już dwa lata realizuje swe cele, promując z uznanym sukcesem gnieźnieńską oświatę oraz miasto i powiat Gniezno poza granicami kraju. Prezes stowarzyszenia Małgorzata Tomczak podziękowała za wsparcie i dotychczasową współpracę. Podczas wystąpienia przedstawiła historię i działalność stowarzyszenia wspominając o sukcesach i wspólnie realizowanych projektach w szkołach polonijnych na całym świecie. Członkowie stowarzyszenia aktywnie uczestniczyli kilkanaście razy w wyjazdach zagranicznych m.in. do USA, Anglii, Szkocji i Włoch. Prowadzili tam zajęcia w szkołach oraz warsztaty dla środowiska. Organizowane były także szkolenia w Polsce, które prowadzili nauczyciele polonijni z USA, Włoch i Szkocji. Podziękowano także członkom stowarzyszenia za włączenie się do akcji Dar Serca – szlachetna paczka dla osób potrzebujących. Omówiono realizację międzynarodowych projektów „Rocznica 1050. Chrztu Polski”, „Nasze miasto – nasze gniazdo”, „Uroki Polski”, „Dyktando patriotyczne”, „Pocztówka świąteczna z Polski”. Nawiązano kontakty ze szkołami i organizacjami polonijnymi w Ameryce Północnej i Południowej, Azji, Australii, w Europie. Aktywnie działa sekcja Stypendysta ZUS, są prowadzone zajęcia dla emerytów.Podczas uroczystości głos zabrali zaproszeni goście, którzy składając gratulacje, kwiaty i upominki życzyli dalszych sukcesów prezes Małgorzacie Tomczak oraz wszystkim członkom stowarzyszenia. Następnie uczniowie z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Gnieźnie pod kierunkiem nauczycieli zapewnili uczestnikom rozrywkę prezentując kilkunastominutowy program słowno-muzyczny oraz minikoncert kolęd i piosenek świątecznych w wykonaniu szkolnego zespołu muzycznego. Po części oficjalnej przyszedł czas na poczęstunek i rozmowy. O uroczyste pokrojenie jubileuszowego tortu poproszono senatora Roberta Gawła. Zaproszonych gości zachwycili swoim występem obecni na uroczystości członkowie Zespołu Tańca Ludowego Gniezno, którzy pod kierunkiem Ireny Kolanowskiej i Jarosława Kusza zaprezentowali tańce ludowe zapraszając do wspólnego tańca. Spotkanie przebiegło w miłej, rodzinnej atmosferze. (obk)