Shadow

Spotkanie opłatkowo-noworoczne osób bezdomnych

W czwartek, 18 stycznia w gościnnych progach sali parafialnej gnieźnieńskiej Fary odbyło się spotkanie opłatkowo-noworoczne podopiecznych Powiatowego Stowarzyszenia na Rzecz Pomocy Bezdomnym i Integracji Społecznej w Gnieźnie „DOM” z abp Wojciechem Polakiem, prymasem Polski oraz z przedstawicielami władz samorządowych, parlamentarzystów, darczyńców i przyjaciół stowarzyszenia.
**W tradycyjnym spotkaniu, organizowanym przez kierownictwo stowarzyszenia już od kilkunastu lat w celu podziękowania wszystkim darczyńcom i osobom, które pomagają stowarzyszeniu przez cały rok, udział wziął abp Wojciech Polak, prymas Polski. Arcybiskup zaapelował, abyśmy w drugim człowieku potrafili dojrzeć brata i siostrę oraz zaznaczył, jak ważne jest funkcjonowanie noclegowni dla osób bezdomnych, w których znajdują schronienie i pomoc. – Wsparcie dla najbardziej potrzebujących osób powinno być radosne, otwarte, pełne miłości, ale mądre i rozsądne. Temu służą noclegownie, czyli stowarzyszenie DOM, w którym bezdomni znajdują nie tylko miejsce na zatrzymanie, na przeżycie, ale znajdują też pomoc do tego, by wychodzić z bezdomności i myślę, że to jest bardzo istotne i ważne także w naszym odniesieniu do ludzi bezdomnych – powiedział prymas Wojciech Polak. Życzenia noworoczne podopiecznym schronisk przekazała m.in. starosta Beata Tarczyńska, w imieniu prezydenta Hanna Adamczak, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gnieźnie, parlamentarzyści – poseł Krzysztof Ostrowski, poseł Bartosz Józwiak, w imieniu senatora Roberta Gawła dyrektor Adam Galus, a także radny powiatowy Jacek Kowalski i radni miejscy – Ryszard Niemann, Janusz Brzuszkiewicz i Jerzy Lubbe. Wszystkim gościom za przybycie, a darczyńcom za pomoc okazywaną przez cały rok podziękowali – prezes Marian Wierzbicki i sekretarz Maria Chwiałkowska-Grygiel. Uczestnicy spotkania wspólnie przełamali się opłatkiem, śpiewali kolędy i obejrzeli Jasełka w wykonaniu osób bezdomnych przebywających w schroniskach. Oprawę muzyczną przygotował organista Andrzej Joras i Zespół im. Ojca Pio z parafii farnej oraz Młodzież Wincentyńska. Stowarzyszenie istnieje od 2004 roku. Odkąd istnieją dwa schroniska dla osób bezdomnych, przy ul. Pocztowej i przy ul. Kawiary osoby potrzebujące pomocy zawsze ją w nich znajdują. (bk)
**