Shadow

Spotkanie Pamięci na gnieźnieńskim cmentarzu

Grupa osób odpowiedziała na apel do mieszkańców Gniezna wystosowany przez Społeczny Komitet Obchodów Rocznicy Wyzwolenia Gniezna spod Okupacji Hitlerowskiej. W 75. rocznicę oddano hołd na cmentarzu przy ulicy Witkowskiej podczas Spotkania Pamięci przed pomnikiem poległych i pomordowanych w Gnieźnie i okolicach podczas II wojny światowej. Następnie uczestnicy spotkania przeszli na kwaterę mogił żołnierzy radzieckich.
Podczas spotkania, 21 stycznie przy pomniku poległych i pomordowanych w czasie II wojny światowej odśpiewano najpierw hymn państwowy, a następnie Stanisław Dolaciński, przewodniczący Społecznego Komitetu Obchodów 75. Rocznicy Wyzwolenia Gniezna spod Okupacji Hitlerowskiej powitał przybyłych przedstawicieli kilku organizacji kombatanckich, stowarzyszeń i organizacji pozarządowych, rad osiedli oraz radnych Sojuszu Lewicy Demokratycznej. – Ważnym momentem tej uroczystości jest składanie wiązanek kwiatów i zapalanie zniczy, nie tylko na mogiłach żołnierzy Armii Radzieckiej, ale także przy tablicy upamiętniającej mieszkańców Gniezna poległych i pomordowanych w czasie okupacji niemieckiej w latach 1939-1945 – mówił S. Dolaciński. Właśnie przy tej tablicy najpierw spotykały się delegacje kombatanckie, organizacje społeczne, gnieźnieńska lewica i mieszkańcy Gniezna. Odśpiewano hymn państwowy, odczytano okolicznościowy referat i złożono wiązanki kwiatów.
Następie to spotkanie przeniosło się w pobliżu kwatery żołnierzy radzieckich, by uczcić minutą ciszy, kwiatami i zniczami pamięć tych osób, które przyczyniły się wspólnie z żołnierzami polskimi do wypędzenia hitlerowców i zakończenia działań wojennych na terenie Gniezna. Mariusz Mądrowski, wiceprzewodniczący Rady Powiatowej Sojuszu Lewicy Demokratycznej w Gnieźnie powiedział: – Jesteśmy przy miejscu pochówku 105 ofiar hitlerowskiego terroru, zamordowanych na Dalkach, zamęczonych we Wronkach, ściętych i powieszonych w Rawiczu. Od roku 1939 do roku 1945 trwała na ziemiach polskich II wojna światowa. Ten czas odcisnął głębokie piętno w historii Europy, świata, ale także Gniezna. Przez 5 lat jego mieszkańcy byli terroryzowani, mordowani, katowani, poniżani, pozbawiani godności ludzkiej przez hitlerowskich najeźdźców. Zbliżał się rok 1945, mieszkańcy Gniezna i powiatu gnieźnieńskiego z nadzieją oczekiwali, co im ten 1945 rok przyniesie. Naszedł dzień 21 stycznia i właśnie tego dnia Armia Radziecka wyzwoliła Gniezno i jego mieszkańców spod okupacji hitlerowskiej. W tym czasie nie było jeszcze konferencji w Jałcie i nikł nie zdawał sobie sprawy, jak kształtować się będą dalsze losy Polski. Jałta przyniosła rozstrzygnięcia dotyczące powojennego podziału Europy i stref wpływów. Tak się złożyło, że Polska znalazła się w tej, a nie innej strefie i nie była suwerennym państwem. W Gnieźnie 21 stycznia zakończyły się działania wojenne i okupacja hitlerowska, i jest to fakt. O tym, co nastąpi w Jałcie nie wiedzieli ani mieszkańcy Gniezna, ani żołnierze radzieccy, którzy wyzwalali Gniezno.Podczas wtorkowej uroczystości na kwaterze mogił żołnierzy radziecki złożono kwiaty, zapalano znicze, a na koniec Spotkania Pamięci odśpiewano „Rotę”. (jw)