Shadow

Spotkanie przed gminnymi dożynkami

Wprawdzie do uroczystości zakończenia żniw, czyli dożynek gminnych zostało kilka tygodni (odbędą się 25 sierpnia na stadionie miejskim w Witkowie), to jak co roku Marian Gadziński, burmistrz gminy i miasta Witkowo tematy związane z tym wydarzeniem konsultuje dużo wcześniej m.in. z sołtysami i rolnikami z terenu witkowskiej gminy. Do pomocy w ich organizacji dołączy się także Tomasz Radacz, dyrektor Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji, obecny na spotkaniu.
Dożynki to również wybór starosty i starościny, reprezentantów wszystkich rolników. Podczas niedawnego spotkania w witkowskim urzędzie padło kilka nazwisk, propozycji, wyróżniających się rolników m.in. z Kołaczkowa, Mielżyna, Witkowa, Mąkownicy i Piasek. Teraz pozostaje zaproponowanie kandydatom propozycji ogółu i ich zgoda. Do wybranych burmistrzpod koniec lipca osobiście zawiezie zaproszenia. Podczas spotkania Marek Biadasz, prezes Spółdzielni Kółek Rolniczych w Witkowie przedstawił informację dotyczącą przygotowania Spółdzielni Kółek Rolniczych do kampanii żniwnej. Podobną informację przygotował Kazimierz Zamiar, prezes Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Witkowie.
Sołtysi zapoznali się również z informacją na temat realizacji Funduszu Sołeckiego, który w tym roku będzie o ponad pięćdziesiąt tysięcy większy od roku poprzedniego i wyniesie 453 915 tysięcy złotych. Fundusz Sołecki dzielony jest według ilości ludzi zameldowanych w danej wsi, od najmłodszego do najstarszego). Najwięcej otrzyma Mielżyn – 36 990 tysięcy złotych, a najmniej sołectwo Piaski – 9 897 złotych. Marian Gadziński podczas spotkania przedstawił także nowo wybranych członków Rady Powiatowej Wielkopolskiej Izby Rolniczej powiatu gnieźnieńskiego. Ponownie zostali nimi Tomasz Wędzikowski, rolnik z Mąkownicy i Stanisław Janas, rolnik ze wsi Gaj. (es)