Shadow

Spotkanie w Klubie Nauczycieli Polskich i Polonijnych

Członkinie Klubu Nauczycieli Polskich i Polonijnych GNIAZDO PL z Włoch, czyli Joanna Wesołowska – prezes Rady Oświaty we Włoszech i Agnieszka Zawisza – pisarka i ilustratorka książek dla dzieci, spotkały się 17 maja w klubie z koleżankami z pierwszej stolicy Polski. Gościem specjalnym był poseł Tadeusz Tomaszewski.
Obok ważnych tematów podejmujących problematykę życia Polonii za granicą, pojawiły się prywatne, czasem trudne historie z życia oraz te, dotyczące naszych życiowych wyborów. Tradycyjnie tematem spotkania była i tym razem szeroko rozumianapromocja Gniezna i Polski oraz edukacja dzieci i młodzieży, a także trudności, z jakimi stykają się nauczyciele w szkołach polonijnych i… polskich. W zakresie promocji Gniezna Agnieszka Zawisza przypomniała zrealizowany dzięki życzliwości i wsparciu władz miasta i gminy projekt dotyczący jej autorskiej książki, znanej gnieźnianom z wcześniejszej promocji miasta. Zapoznała członków klubu z kolejnym etapem tego projektu dotyczącym przekładu książki dla dzieci z języka polskiego na 21 języków obcych, której tłumaczenie jest już gotowe, dzięki zaangażowaniu się w projekt i współpracy nauczycieli polonijnych z całegoświata z klubem NPiP GNIAZDO PL. Teraz potrzebne jest jeszcze dofinansowanie do druku.
Spośródwielu ważnych tematów edukacyjnych wskazano na te, które dotyczą dzieci i młodzieży oraz potrzeby zapewnienia im opieki psychologicznej w czasie po pandemii, która miała i nadal ma znaczny wpływ na kondycję psychiczną uczniów. Poddano pod ocenę także system oświaty w kraju i zagranicą,w którym brak jestwsparcia dla uczniów z różnymi sprzężonymi deficytami zdrowia, w tym słabowidzących, ociemniałych i głuchych,zwłaszcza na poziomie szkoły średniej,w odniesieniu do matur i braku dostosowania arkuszy egzaminacyjnych. PosełTadeusz Tomaszewski zainteresował się tą problematyką i obiecał poinformować o trudnościach odpowiednie organy. Przekazał na pamiątkę spotkania dla gości z Włoch Konstytucję RP oraz Encyklopedię Gniezna i Ziemi Gnieźnieńskiej. Spotkanie, jak to bywa w nauczycielskiej rodzinie polonijnej przebiegało w serdecznej i miłej atmosferze. (okz)