Shadow

Spotkanie z folklorem

W piątek, 25 sierpnia na Rynku po raz dziewiąty gnieźnianie mieli okazję obejrzeć występy europejskich zespołów folklorystycznych. Miejski Ośrodek Kultury w ramach XI Festiwalu Sztuki Ludowej zorganizował w Gnieźnie IX Międzynarodowe Spotkanie z Folklorem.
Licznie przybyli na Rynek mieszkańcy mieli okazję spotkać się z kulturą krajów europejskich poprzez taniec i muzykę. Oprócz polskiej grupy „Obertas“, na scenie zaprezentowały się zespoły z Bośni i Hercegowiny, Francji, Turcji, Węgier, Sardynii oraz Litwy. Międzynarodowe Spotkania z Folklorem rozpoczęły się popołudniowymi warsztatami tańca oraz pokazami rękodzielniczymi, które wprowadziły mieszkańców w klimat festiwalu. Przed godziną 18 ulicami przeszedł barwny korowód, w którym zaprezentowały się wszystkie grupy, które wieczorem wystąpiły na scenie. Festiwal oficjalnie otworzył zastępca prezydenta Michał Powałowski, który także wręczył przedstawicielom zespołów pamiątki z Gniezna. Na scenie zaprezentowało się sześć zespołów z zagranicy. Zespół Folklorystyczny „Sveti Sava” z Bośni i Hercegowiny, który powstał w 1995 roku. W jego skład wchodzi ponad 200 członków, należących do różnych sekcji m.in. tancerzy, muzyków, piosenkarzy. Grupa bierze udział w popularnych w kraju telewizyjnych show, a także licznych krajowych i zagranicznych festiwalach. Grupa Les Troubadours du Mont Royal z Francji na początku swego istnienia była stowarzyszeniem kulturalnym założonym 1 marca 1954 przez grupę entuzjastów, w tym François Bouche, Edmunda Bourdel, Henri Chappe, Albert Chevallier i Jeana Bonnefoy. Grupa na swoim koncie ma udział w festiwalach m.in. we Włoszech, byłej Jugosławii, Finlandii, Rumunii, na Węgrzech, Chorwacji, Litwie i Hiszpanii. Grupa Taneczna „Penfolk” z Turcji została założona w 2011 roku i ma na celu gromadzenie i badanie elementów tureckiego folkloru, tworzenie grup mogących niezwykle wiernie odtwarzać i prezentować tańce ludowe, zarówno w kraju jak i za granicą oraz uczyć folkloru młodszych pokoleń. Grupa składa się z 30 tancerzy-choreografów. Zespół Tańca Ludowego „Avas” z Węgier powstał w 1951 roku w Miszkolcu. „Avas” to przede wszystkim język węgierski, ludzie którzy mieszkają na Węgrzech, tradycje folklorystyczne. Dzięki ciężkiej pracy, grupa wygrała międzynarodowy festiwal tańca i stała się sławna. Zespół Folklorystyczny „Sa Jara” z Sardynii działa w regionie Tuili i stara się zachować wiejską tradycję na rzecz ochrony i rozwoju folkloru jako wyrazu dorobku kulturowego. Główne działania składają się z udziału w ważnych imprezach folklorystycznych o znaczeniu regionalnym, krajowym i międzynarodowym, na targach i festiwalach, gdzie zespół prezentuje swój repertuar. Powstanie grupy datowane jest na grudzień 1974 roku. Co do nazwy grupy wybór padł na „Sa Jara” na cześć słynnego płaskowyżu z widokiem na wioskę, skąd się wywodzi. (bk)