Shadow

Spotkanie z przedstawicielem włoskiej polonii

Gnieźnieński Klubu Nauczycieli Polskich i Polonijnych realizuje niezwykły projekt pod nazwą „Nasze Miasto – Nasze Gniazdo”. Prezes klubu Małgorzata Tomczak poinformowała pod koniec sierpnia o tym przedsięwzięciu podczas spotkania z Michałem Powałowskim, zastępcą prezydenta oraz Joanną Wesołowską, która jest dyrektorem i nauczycielką Szkoły Języka i Kultury Polskiej w Padwie.
Gniezno jest bliskie J. Wesołowskiej, gdyż pochodzi z tego miasta, choć na stałe mieszka w Italii. Jej szkoła działa przy AIPP – Associazione Italo Polacca Padova (Stowarzyszeniu Włosko-Polskim w Padwie), gdzie jest sekretarzem. Sprawuje też funkcję sekretarza w Radzie Oświaty Polonijnej we Włoszech. Rozmowa z zastępcą prezydenta przebiegała w sympatycznej atmosferze, rozmawiano dużo o systemie edukacji we Włoszech, o funkcjonowaniu szkoły polskiej w Padwie oraz problemach polonijnych nauczycieli. J. Wesołowska jest przewodnikiem po Padwie i opowiedziała także o miejscach w tym mieście związanych z Polską. Klub Nauczycieli Polskich i Polonijnych reprezentowały na spotkaniu: wiceprezes Mariola Ilnicka i Alina Gandurska oraz prezes Małgorzata Tomczak. Projekt „Nasze Miasto – Nasze Gniazdo” to inicjatywa, w ramach której uczniowie z różnych stron świata poznają piękno Gniezna, Wielkopolski i Polski, natomiast nasi uczniowie mają okazję zaznajomić się z życiem i urokami miast i szkół polonijnych z całego świata. Inicjatywa połączyła szkoły z USA, Chin, Szkocji, Irlandii, Anglii, Belgii, Białorusi, Włoch i Norwegii. Trwają rozmowy z placówkami w Katarze i w Australii. Honorowym patronatem projekt objął Prezydent Miasta Gniezna. (obk)