Shadow

Spotkanie z Tadeuszem Panowiczem w Trzemesznie

W Domu Kultury w Trzemesznie 28 marca odbyło się spotkanie autorskie z Tadeuszem Panowiczem, autorem książki „Wojciech Trąmpczyński syn ziemi gnieźnieńskiej”.
Tadeusz Panowicz, pasjonat historii, regionalista barwnie opowiadał o Wojciechu Trąbczyńskim, który był zawiązany z Trzemesznem i zapisał piękną kartę w historii Polski, szczególnie w pierwszych latach tworzenia się państwa polskiego po zaborach. W. Trąpczyński był marszałkiem Sejmu Ustawodawczego I kadencji oraz marszałkiem Senatu. Przez dwie następne kadencje pełnił funkcję posła na Sejm. Urodził się 8 lutego 1860 roku w Dębłowie Królewskim w dzisiejszej gminie Mieleszyn. Krótko po jego urodzeniu rodzice przeprowadzili się do Trzemeszna, gdzie spędził 15 lat swojego dzieciństwa. Nie były to łatwe lata dla młodego Wojciecha. Gdy miał 3 lata zmarł jego ojciec, a w wieku 8 lat stracił matkę. Jego rodzice pochowani zostali na trzemeszeńskim cmentarzu, ale miejsce ich pochówku nie jest znane. Uczył się w miejscowym progimnazjum, a maturę uzyskał w Gimnazjum św. Marii Magdaleny w Poznaniu.
Tadeusz Panowicz za zasługi w propagowaniu historii regionu, w tym Trzemeszna został odznaczony w 2016 roku Medalem Honorowym Gminy Trzemeszno. Podczas autorskiego spotkania gratulacje regionaliście złożyli: Krzysztof Dereziński, burmistrz Trzemeszna, Dariusz Jankowski, wiceburmistrz  oraz radni: Daniel Bisikiewicz i Rafał Nawrocki. Książkę można nabyć za pośrednictwem strony internetowej firmy WAGROS – wydawcy opracowania.(kar)