Shadow

Sprawca zanieczyszczenia jezior nie został ustalony

Mimo że próbki zanieczyszczonego jeziora jeszcze nie zostały zbadane, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu już informuje, że sprawcy tego stanu rzeczy nie udało się ustalić. O cuchnącej substancji znajdującej się w jeziorze Bystrzyckim i Popielewskim zaalarmowano odpowiednie służby 4 lipca.
O zaistniałej sytuacji poinformował funkcjonariuszy policji w Trzemesznie zastępca społecznej straży rybackiej. Według zgłaszającego śmierdząca substancja przedostała się do akwenu Bystrzyca i dalej do jeziora Popielewskiego już 3 lipca. Na miejscu zjawili się także inspektorzy Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Poznaniu. Wykonano dokumentację procesową, pobrano próbki wody. O ich wyniki i dalsze podjęte kroki w tej sprawie zapytaliśmy WIOŚ, jak i Wody Polskie.
Edyta Rynkiewicz, rzecznik prasowy PGW Wody Polskie potwierdziła, że ta instytucja otrzymała zgłoszenie o zanieczyszczeniu jeziora Bystrzyca oraz że sytuacja jest na bieżąco monitorowana przez pracowników Wód Polskich we współpracy z Wojewódzkim Inspektoratem Ochrony Środowiska, który bada przyczyny i okoliczności powstania zanieczyszczenia. Odpowiedź przesłał Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu. Potwierdza, że 4 lipca do instytutu wpłynęło zgłoszenie telefoniczne z Komendy Powiatowej Policji w Gnieźnie dotyczące zanieczyszczenia trzemeszeńskich jezior. – Pracownik Centralnego Laboratorium Badawczego GIOŚ, Oddział w Poznaniu pobrał próbki wody z rowu w pobliżu jeziora Popielewskiego i jeziora Bystrzyckiego. Dopiero po uzyskaniu wyników badań pobranych próbek wody i ich analizie możliwe będzie przeanalizowanie, jaka substancja mogła spowodować zanieczyszczenie wód. Ponadto informujemy, że nie udało się ustalić sprawcy zdarzenia – napisał Waldemar Kołaski, wielkopolski wojewódzki inspektor ochrony środowiska.
Inspektor wyjaśnia, że w przypadku ujawnienia wszelkich zdarzeń związanych z zanieczyszczeniem jezior należy bezzwłocznie poinformować inspektorat pod numerem telefonu 61 82 70 500 lub zawiadomić Policję bądź Straż Pożarną. Należy zaznaczyć, że jedynie próbki pobrane przez akredytowane laboratorium stanowią wiarygodny materiał badawczy, który może być podstawą do prowadzenia czynności kontrolnych.
RENATA PAŁUCKA