Shadow

Sprawozdanie i awanse w Hufcu ZHP Trzemeszno

W Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Trzemesznie 14 listopada odbył się zjazd sprawozdawczy Hufca Związku Harcerstwa Polskiego im. Powstańców Wielkopolskich 1918/1919. Trzemeszeński hufiec jest największą tego typu organizacją pozarządową w powiecie gnieźnieńskim i liczy około 240 członków.
Ze sprawozdania przedstawionego przez hm Stanisławę Szymańską, komendantkę hufca, wynika, że w jego skład wchodzą gromady zuchowe, drużyny harcerskie i starszoharcerskie, patrol wędrowniczy, drużyna „Nieprzetartego szlaku”, Hufcowy Krąg Instruktorski oraz Harcerski Krąg Seniora. Gośćmi harcerzy byli: Dariusz Jankowski, wiceburmistrz Trzemeszna i Sławomir Peno, przewodniczący Rady Miejskiej. Zebrani jednogłośnie udzielili absolutorium za 2 lata działalności komendy hufca. Za dwa lata czeka harcerzy wybór nowego komendanta, zgodnie z obowiązującymi w harcerstwie przepisami o kadencyjności. W trakcie zjazdu odbyła się uroczystość przyznania stopni podharcmistrza siostrom *Paulinie i Martynie Kwiatkowskim**.* Gratulacje z awansu otrzymał także *Ireneusz Kasprzyk* – komendant Harcerskiego Kręgu Seniora. (kar)