Shadow

„Sprzedawali” szkoły

Starosta powiatu gnieźnieńskiego Piotr Gruszczyński, wspólnie z zarządem powiatu oraz Wydziałem Edukacji, spełniając oczekiwana uczniów i rodziców, których dotyczy tak zwany „podwójny nabór” do szkół ponadpodstawowych w roku szkolnym 2019-2020, rozpoczęli działania i kampanię informacyjną. Jednym z jej elementów były czwartkowe (21 lutego) Targi Edukacyjne w Centrum Kształcenia Praktycznego.
Takie targi mają rozwiązać wszelkie wątpliwości i niepokoje z zaistniałej sytuacji. Chcę przypomnieć, że od września pojawią się w naszych szkołach uczniowie po ósmej klasie szkoły podstawowej i uczniowie po trzeciej klasie gimnazjum. Jest niepokój rodziców, czy dla ich dzieci znajdą się miejsca w „wymarzonych” szkołach. To spotkanie, to także odpowiedź, na ile my jesteśmy przygotowani. Między innymi prowadzimy rozmowy z Urzędem Miejskim pod kątem wykorzystania potencjału nauczycieli, którzy być może zasilą nasze jednostki. Musimy także odpowiedzieć sobie na pytanie, czy pod względem lokalowym jesteśmy gotowi do przyjęcia absolwentów klas trzecich gimnazjów i klas ósmych szkoły podstawowej. Także w tej kwestii prowadzimy rozmowy z miastem. Na przestrzeni ostatnich dwóch miesięcy to kolejne ze spotkań, gdyż często rozmawiamy z dyrektorami placówek oświatowych, by nie dać się zaskoczyć w sytuacji, która może nas zastać. Jestem także częstym gościem w jednostkach oświatowych, gdyż okazuje się, że wiele szkół wymaga koniecznych remontów, a za tym idą ogromne pieniądze – powiedział Piotr Gruszczyński, starosta gnieźnieński. Pełniący obowiązki dyrektora Wydziału Edukacji Łukasz Kaszyński stwierdził: – Targi to kolejny element kampanii informacyjnej, jaką prowadzi Starostwo Powiatowe w Gnieźnie. Targi Edukacyjne w gnieźnieńskim Centrum Kształcenia Praktycznego mają naświetlić absolwentom gimnazjum i absolwentom szkół podstawowych, jaką szkołę mogą wybrać na kolejny etap edukacji. Prezentowały swoją ofertę nie tylko szkoły podległe starostwu, dlatego do CKP dotarły też szkoły niepubliczne z teren powiatu. Kolejnym etapem kampanii będą „Drzwi otwarte”. Odbywać się one będą w soboty. Tak będzie w marcu i kwietniu. – Wyszliśmy z inicjatywą zorganizowania Targów Edukacyjnych w CKP, by prezentowały się szkoły, a z drugiej strony młodzież odwiedzająca targi mogła zapoznać się z ofertą tych placówek ponadgimnazjalnych. Szkoły planują „Dni otwarte” i będzie to kolejna okazja, by zapoznać się z ofertą wybranej szkoły. CKP przygotowało warsztaty dotyczące doradztwa zawodowego dla uczniów – wyboru nowej ścieżki rozwoju – powiedział Sylwester Sip, dyrektor CKP. JAROSŁAW WALERCZAK