Shadow

Sprzęt ratowniczy dla jednostek OSP

Uroczyste wręczenie promesy Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na zakup specjalistycznego sprzętu ratowniczego dla jednostek OSP z terenu Gminy i Miasta Witkowo miało miejsce w Gnieźnie.
W siedzibie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gnieźnie odbyło się uroczyste wręczenie promesy dotyczącej udzielenia pomocy finansowej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu dla Gminy i Miasta Witkowo na realizację przedsięwzięcia pod nazwą „Skuteczna ochrona środowiska naturalnego oraz poprawa bezpieczeństwa mieszkańców obszaru, poprzez zakup specjalistycznego sprzętu ratowniczego dla jednostek OSP z terenu Gminy i Miasta Witkowo”.
W spotkaniu uczestniczyli: poseł Zbigniew Dolata, Sylwia Mietlicka,pracownik Urzędu Gminy i Miasta Witkowo, st. kpt. Mariusz Dębski, komendant powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Gnieźnie, st. kpt. Łukasz Michalak, zastępca komendanta oraz prezesi i przedstawiciele Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy i Miasta Witkowo. Promesę przekazał Zbigniew Dolata,przedstawicielowi burmistrza Gminy i Miasta Witkowo na zakup specjalistycznego sprzętu ratowniczego dla czterech jednostek: OSP Witkowo, OSP Mielżyn, OSP Skorzęcin i OSP Wiekowo. Łączny koszt zadania to kwota 28 620 złotych, kwota finansowego wsparcia to 20 tysięcy złotych. Zadanie będzie zrealizowane jeszcze w tym roku. (o-es)