Shadow

Srebrny jubileusz SMW


W piątek, 31 marca, kilka minut po godzinie 17 rozpoczęło się uroczyste spotkanie w Miejskim Ośrodku Kultury przygotowane z okazji 25-lecia istnienia i działalności Stowarzyszenia Młodych Wielkopolan. Między innymi podczas trwania tej imprezy wieloletni prezes SMW, Tadeusz Tomaszewski powitał gości i zaprezentował w formie multimedialnej ćwierć wieku historii i osiągnięć stowarzyszenia. Później były medale, odznaki, listy gratulacyjne, kwiaty i podziękowania.
Jubileusz otworzył Stanisław Dolaciński, obecny prezes SMW, a prezes honorowy T. Tomaszewski przedstawił 25 lat istnienia SMW. Piątkowe spotkanie w MOK dało okazję do wspomnień, prezentacji dokonań oraz podziękowań. Na jubileusz dotarło prawie 200 osób współpracujących ze stowarzyszeniem – partnerów społecznych, samorządowych, liderów organizacji pozarządowych, samorządów osiedlowych i wiejskich oraz członków założycieli. Tadeusz Tomaszewski przyznał, że stowarzyszenie zrealizowało wspólnie z partnerami publicznymi, darczyńcami, wolontariuszami i członkami liczne projekty i przedsięwzięcia, a z szerokiej oferty programowej skorzystało pół miliona mieszkańców Wielkopolski. – Skuteczność naszych działań polega na umiejętności łączenia wysiłku stowarzyszenia, samorządów terytorialnych i społeczności lokalnych. Razem stworzyliśmy szeroką ofertę programową, w której udział wzięło 500 000 mieszkańców Wielkopolski. Jestem dumny, że ten czas wspólnie dobrze wykorzystaliśmy dla naszych mieszkańców, a ja jako prezes SMW miałem zaszczyt być jednym z wielu przewodników budowy społeczeństwa obywatelskiego w Wielkopolsce – powiedział T. Tomaszewski.
Doceniono dotychczasowe osiągnięcia SMW i w sali widowiskowej MOK przekazano dla stowarzyszenia: wyróżnienie Za zasługi dla Województwa Wielkopolskiego, które wręczył Tomasz Wiktor, dyrektor Departamentu Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu, Godło Promocyjne Powiatu Gnieźnieńskiego, które przekazał przewodniczący Rady Powiatu Gnieźnieńskiego Dariusz Igliński, a Medal Koronacyjny Prezydenta Gniezna wręczył Tomasz Budasz, prezydent miasta. Nie zabrakło również wielu wyróżnień dla członków stowarzyszenia i osób współpracujących z nim. Goście obejrzeli i wysłuchali program przygotowany przez grupę Espresso (duet Adrianna i Sebastian Patrzek), która zaprezentowała utwory muzyki filmowej. Był też czas na lampkę szampana i jubileuszowy tort. (jw)