Shadow

Stadion w planach przebudowy

Rozpoczęły się konsultacje społeczne w sprawie przebudowy i modernizacji stadionu miejskiego w Witkowie. Wpływ na jego kształt będzie mieć lokalne środowisko sportowe.
Za wizję odmienionego stadionu odpowiada projektant zatrudniony przez samorząd Witkowa, w tym momencie na ten cel witkowski samorządma 55 tysięcy złotych. Wykonanie wspomnianej dokumentacji to niezbędny warunek w procesie ubiegania się o środki zewnętrze, w tym z Ministerstwa Sportu i Turystyki. Pierwsze spotkanie w tej kwestii odbyło się 8 września w Urzędzie Gminy i Miasta. Konsultacje społeczne skierowane są do witkowskiego środowiska sportowego – w tym do klubów, organizacji oraz nauczycieli wychowania fizycznego. Celem rozmów było osiągnięcie wspólnej wizji nowego stadionu miejskiego, którego stan techniczny pozostawia wiele do życzenia od jakiegoś czasu. Ponadto w związku ze zbliżającym się nowym sezonem piłkarskim w Urzędzie Gminy i Miasta w Witkowie gościł przedstawiciel Gminnego Klubu Sportowego „Vitcovia” Witkowo, prezes Dominik Górski. Celem spotkania, które odbyło się 3 września było omówienie bieżącej współpracy oraz planów na przyszłość. Prezes podarował Marianowi Gadzińskiemu przygotowaną specjalnie na tę okazję koszulkę klubową z herbem Gminy i Miasta Witkowo. – Dziękujemy i życzymy członkom klubu sukcesów w działalności sportowej oraz satysfakcji z pracy na rzecz lokalnego środowiska piłkarskiego – powiedział m.in. Marian Gadziński. (es)