Shadow

Stale rosnące potrzeby pieczy zastępczej w powiecie

W powiecie gnieźnieńskim rośnie liczba dzieci potrzebujących opieki zastępczej. To ogromne wyzwanie dla lokalnego samorządu, bowiem przez pierwsze dziesięć miesięcy 2023 roku na postanowienie sądowe do rodzin zastępczych trafiło aż 60 dzieci, co jest znaczącym wzrostem w porównaniu z latami poprzednimi, gdy umieszczano w nich rocznie od 10 do maksymalnie 15 dzieci.
Obecnie w powiecie gnieźnieńskim działają 152 rodziny zastępcze, które opiekują się 260 dziećmi. To imponująca liczba, jednak to wciąż za mało, aby sprostać rosnącym potrzebom opieki zastępczej. Na terenie powiatu funkcjonują dwie placówki opiekuńczo-wychowawcze, w których w 2023 roku umieszczono łącznie 11 dzieci. Każda z tych placówek jest zajęta w całości, a w sumie przebywa w nich 28 dzieci. – To kolejny sygnał wzrastającej potrzeby powoływania lokalnie kolejnych placówek opiekuńczo-wychowawczych. Zapisy ustawowe nie pozwalają jednak na stworzenie kolejnych tego typu jednostek na terenie powiatu. Troska o los dzieci wymagających pieczy zastępczej jest jednym z priorytetów Zarządu Powiatu Gnieźnieńskiego oraz Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. Stąd niezmiennie trwają usilne działania, aby znaleźć dla nich odpowiednie miejsca i niezbędne wsparcie – mówi Anna Jung, wicestarosta powiatu gnieźnieńskiego (na zdjęciu).
Obecnie poszukuje się rodzin zastępczych dla 21 dzieci, które oczekują na objęcie odpowiednią opieką. Niestety, nie pojawiają się nowi kandydaci na rodziny zastępcze, co sprawia, że sytuacja staje się coraz bardziej trudna. To problem, który nie dotyka tylko powiatu gnieźnieńskiego, ale jest zjawiskiem ogólnopolskim. Coraz więcej regionów zgłasza bowiem zapotrzebowanie na miejsca wolne w placówkach i rodzinach zastępczych. Podkreślenia wymaga fakt, że praca w obszarze pieczy zastępczej jest niezwykle wymagająca i odpowiedzialna, stąd właśnie najważniejszym celem działań podejmowanych przez Powiat Gnieźnieński, za sprawą Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie jest zawsze dobro i komfort podopiecznych. (inf. prasowa)