Shadow

Starostwo Powiatowe wzmacnia współpracę z Brandenburgią

We wtorek, 24 sierpnia wicestarosta Anna Jung oraz dr Renata Rasińska, pełniąca funkcję dyrektora Centrum Usług Wspólnych w Gnieźnie uczestniczyły na zaproszenie Dariusza Müllera i Magdaleny Antoniewicz, pełnomocników ds. Partnerstwa Kraju Związkowego Brandenburgia na Wielkopolskę, w polsko-niemieckim „Dniu Integracji”.
Wydarzenie odbyło się w Brandenburgii w Zamku Trebnitz. Spotkanie adresowane było do ekspertów podejmujących działania m.in w obszarach: integracji wielokulturowej, zdrowia, edukacji, migracji, współpracy z seniorami, współpracy polsko-niemieckiej. Poza wykładami zorganizowane zostały również warsztaty aktywizujące oraz zajęcia praktyczne. Ważnym elementem było przedstawienie koncepcji integracji opracowanej przez Starostwo Powiatowe Märkisch-Oderland. Przedstawicielki Starostwa Powiatowego z Gniezna wzięły udział w rozmowach z Gernoltem Schimidt, starostą powiatu Märkisch-Oderland, Kerstin Dickhof, pełnomocniczką ds. migracji w tym powiecie oraz z Heike Krüger, współorganizatorką wydarzenia, koordynatorką brandenburskiej „sieci na rzecz tolerancji i integracji”. Wszyscy rozmówcy jednogłośnie wyrazili chęć zorganizowania spotkania w celu omówienia kontynuacji współpracy, wymiany dobrych praktyk oraz realizacji projektów polsko-niemieckich.
Podczas wydarzenia wicestarosta Anna Jung przedstawiła na forum działania, które od wielu lat realizowane są przez Starostwo Powiatowe w Gnieźnie, we współpracy z niemieckim powiatem Teltow-Flaeming. Wielu uczestników zainteresowanych było obecnymi działaniami podejmowanymi przez polskie samorządy w walce z pandemią. Na zakończenie wicestarosta zadeklarowała chęć wspierania działań polsko-niemieckich w obszarze integracji. Bardzo dużym zainteresowaniem cieszyło się również spotkanie z dr Renatą Rasińską, która przedstawiła ofertę wzięcia udziału w Polsko-Niemieckich Dniach Kultury Młodzieżowej, które w tym roku zostaną zorganizowane w Gnieźnie. Uczestnicy i uczestniczki spotkania pogratulowali obu paniom zwycięstwa w polsko-niemieckim Hackhathonie zorganizowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, Ministerstwo Europy Brandenburgii i Zamek Trebnitz – Centrum Kształcenia i Spotkań. Powiat Gnieźnieński podziękował Magdalenie Antoniewicz, współorganizatorce wydarzenia oraz Dariusowi Müllerowi, dyrektorowi Zamku Trebnitz za doskonałą organizację pobytu przedstawicielek Starostwa Powiatowego w Trebnitz, gościnę oraz możliwość nawiązania nowych kontaktów, które z pewnością zostaną wykorzystane w celu organizacji polsko-niemieckich projektów wspierających działania dla mieszkańców powiatu gnieźnieńskiego. (obk)