Shadow

Stawka za śmieci w Trzemesznie może wzrosnąć o 35 procent

Krzysztof Dereziński, burmistrz Trzemeszna proponuje podwyżkę miesięcznej opłaty za wywóz i zagospodarowanie odpadów. Planowana podwyżka o 35 procent oznacza wzrost obecnej stawki o 7 złotych. Teraz mieszkańcy płacą 20 zł od osoby na miesiąc, po podwyżce to by było 27 zł. Osoby niesegregujące śmieci by miały płacić aż 54 zł
Na temat projektu uchwały dyskutowano na wspólnym posiedzeniu komisji Rady Miejskiej Trzemeszna 20 stycznia. Obrady prowadzono w trybie zdalnym. Od 1 marca 2020 roku obowiązuje w Gminie Trzemeszno opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 20 zł od osoby. Od wdrożenia systemu (lipiec 2013 roku) opłata była zaledwie trzykrotnie zmieniana, co powodowało dość skokowy jej wzrost, najbardziej dynamiczny w przypadku ostatniej podwyżki z 13 zł na 20 zł, która wyniosła 53,85 procent. Działalność w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi jest w Gminie Trzemeszno deficytowa. Na początku wdrożenia systemu bilans wpływów i kosztów wykazywał pewną równowagę, ale z upływem lat deficyt coraz bardziej się pogłębiał. Były różne przyczyny tego stanu: niższe koszty składowania, własne składowisko, niższa opłata marszałkowska, itd.). W latach 2018-2019 deficyt osiągnął bardzo wysoki poziom ok. 900 tys. zł. Również 2021 rok (przy obecnym poziomie opłaty) wykazuje duży deficyt w tym zakresie.
W projekcie budżetu gminy na 2021 rok (Trzemeszno nie uchwaliło jeszcze budżetu na rok 2021), burmistrz nie zaplanował wzrostu kosztów systemu zagospodarowania odpadów, a wzrost kosztów odbioru przyjęto tylko na poziomie inflacyjnym (5%). Obecnie zaplanowane koszty utrzymania systemu do budżetu na 2021 rok wynoszą 3 mln 927 tys. 700 zł. Tymczasem po analizie kosztów systemu wynika, że plan wydatków powinien wynosić 4 mln 809 tys. 689,79 zł.Różnica pomiędzy kosztami obecnie zaplanowanymi w projekcie budżetu na 2021 rok, a kosztami na postawie zawartych umów i szacunku na pozostałe umowy do końca 2021 roku wynosi 881 tys.198,79 zł.Warto dodać, że nawet planowana podwyżka nie zbilansuje kosztów zagospodarowania odpadów. Aby tak się stało, opłata musiałaby wynieść około 32 złotych na mieszkańca. Wzrost kosztów systemu to skutek kolejnych podwyżek za przyjmowanie odpadów w zakładzie w Lulkowie, które wprowadziła spółka Urbis. Jest to wzrost o ponad 400 tys. na przestrzeni roku, a także wzrost kosztów wywozów śmieci, realizowanych przez spółkę Remondis Aqua Trzemeszno. W ostatnim, unieważnionym przetargu oferta spółki była wyższa o około 500 tys. zł niż kwota jaką przeznaczył na ten cel samorząd. Paweł Krysiński, przedstawiciel Remondis tłumaczył podczas spotkania, że głównym powodem wzrostu kosztów jest zwiększenie częstotliwości wywozów śmieci. Dotyczy to głównie terenu wiejskiego. Na kalkulację ceny wpłynęła także planowana przez spółkę wymiana wyeksploatowanych pojazdów.
Radni długo dyskutowali, w jaki sposób ustrzec mieszkańców przed podwyżkami. Rozważano możliwość wywozu odpadów do spalarni w Poznaniu. Poproszono nawet, aby spółkaRemondis przygotowała kalkulacje takiej decyzji. Radny Marcin Jakubiak proponował, aby wprowadzić ulgę w wysokości 5 złotych dla rodzin wielodzietnych. Jednak ta propozycja nie znalazła poparcia wśród pozostałych radnych. Radny Maciej Dalewski wskazywał, że w o wiele trudniejszej sytuacji niż rodziny wielodzietne, które korzystają z rządowego programu 500+, są często osoby starsze, samotne z niskimi dochodami. Dariusz Jankowski, wiceburmistrz Trzemeszna wskazywał, że wprowadzona ulga spowoduje kolejne niedoszacowanie systemu, które będzie musiał pokryć budżet gminy, czyli tak naprawdę te osoby, które z ulgi korzystać nie będą. Po długiej dyskusji radni negatywnie zaopiniowali propozycję podwyżek za śmieci. To jednak nie kończy tematu, który wróci zapewne już na sesji 27 stycznia.
RENATA PAŁUCKA