Shadow

Stefek. Opowiadania o dzieciństwie Stefana Kardynała Wyszyńskiego


W czwartek, 27 kwietnia w filii nr 2 Biblioteki Publicznej Miasta Gniezna odbyło się spotkanie z Piotrem Kordyaszem, autorem książki pt. „Stefek. Opowiadania o dzieciństwie Stefana Kardynała Wyszyńskiego”. Wydarzenie zostało zorganizowane w ramach programu edukacyjnego „Gniezno- siedziba prymasów”, prowadzonego przez gnieźnieńską książnicę i Urząd Miejski w Gnieźnie.
Na półkach księgarń i bibliotek piętrzą się stosy książek dla dzieci. W tak ogromnej masie nie jest łatwo wybrać ciekawe i wartościowe pozycje. Są wśród nich książki, które pokazują najmłodszym, że każde z nich może być w przyszłości wielkim człowiekiem. O tym, jak z chłopca wyrósł wielki Polak opowiada książka „Stefek. Opowiadania o dzieciństwie Stefana Kardynała Wyszyńskiego”. Jej urok polega na tym, że spotykamy tu nie wielkiego męża stanu, niezłomnego obrońcę Kościoła w Polsce, ale właśnie dziecko. W Bibliotece Publicznej Miasta Gniezna o książce opowiadał jej autor, Piotr Kordyasz. Okazało się, że zawarte w krótkich opowiadaniach zdarzenia są autentyczne i pochodzą głównie z przekazu najbliższej rodziny Prymasa Tysiąclecia i bliskich współpracowników, którym przytaczał wspomnienia o domu rodzinnym. Opowiadania są zapisem tego wszystkiego, co zapamiętali świadkowie, tak że czytelnik staje się niemal uczestnikiem przywoływanych w pamięci zdarzeń. Książka skierowana do najmłodszych czytelników, ilustrowana w kolorze, wypełniła lukę, która istniała dotychczas w biografii dotyczącej osoby kardynała Stefana Wyszyńskiego. (o/ks)