Shadow

Stolica eXperymentu, czyli inwestycja w przyszłość

W Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Gnieźnie, konferencją prasową zapowiedziano projekt Stolica eXperymentu – nowoczesnego, interaktywnego centrum edukacyjnego, które ma rozpocząć swoją działalność pod koniec 2022 roku. Dofinansowanie tego projektu w kwocie ponad 8 000 000 złotych udzieliła Fundacja Velux. Stolica eXperymentu ma edukować i zarażać pasją do techniki i technologii zarówno dzieci, młodzież szkół podstawowych, średnich oraz studentów. Kształcenie w ramach Stolicy eXperymentu odbywać się będzie w oparciu o założenia STEM: Science, Technology, Engineering and Mathematics.
Stolica eXperymentu to – rozwój, nowoczesne technologie i innowacje. To miejsce, do którego chcemy przyciągnąć młodzież, dzieci z Gniezna, powiatu i nie tylko. Chcemy w nich wyzwolić pasję do uczenia się nowych technologii – programowania, automatyzacji, robotyzacji. Będzie to miejsce bardzo dobrze wyposażone w sprzęt techniczny, który będzie umożliwiał realizację pasji, marzeń, jednak związany będzie z nowoczesną technologią. Stoimy w miejscu, gdzie musimy odpowiedzieć sobie na pytanie, w jakim kierunku będzie się rozwijało się nasze miasto. Rozwija się ono dynamicznie, jest Strefa Ekonomiczna, są zakłady pracy, jednak dostrzegamy brak wykwalifikowanej kadry technicznej. Coraz mniej osób garnie się do szkół zawodowych.
Jako Stolica eXperymentu stoimy przed wyzwaniem i dostrzegamy, widząc przyszłość Gniezna, jako dynamicznie rozwijającego się miasta w oparciu o przemysł, usługi i technologie. Chcemy przez zabawę, nie tylko przez naukę, podnosić kompetencje, zaczynając od najmłodszych poprzez młodzież, by ci młodzi ludzie wchodzili odpowiednio przygotowani na rynek pracy. To nasza odpowiedź na oczekiwania pracodawców. Powstanie oddzielny budynek o powierzchni 1400 metrów kwadratowych, w pobliżu CKZiU. Będą pracownie, sale dydaktyczne, laboratoria. Pozyskaliśmy ponad 8 000 000 złotych z Fundacji Velux, by przygotowywać kadry. To nie będzie szkoła, to będzie nauka poprzez zabawę. Inspirowało nas Centrum Nauki Kopernik w Warszawie. To może na mniejszą skalę stworzenie warunków, by od najmłodszych lat dzieci mogły uczyć się i realizować pasje techniczne, by w przyszłości wybierały szkoły zawodowe i mogły znaleźć następnie miejsce do nauczania w CKZiU – powiedział prezydent Gniezna Tomasz Budasz.
– Stolica eXperymentu, to projekt, który ma zarażać technologią. Mamy pomysł, by kształcić również nauczycieli. Jednym z elementów, którego brakuje w systemie edukacyjnym to właśnie brak nauczycieli. Będzie to kompleks 7 laboratoriów, dedykowanych do określonych dziedzin – programowania i robotyki, automatyki i robotyki, kształtu, multimediów oraz fizyczne czy chemiczne. Będzie studio telewizyjne, by wiedza tu generowana była udostępniana innym, poza Stolicą eXperymetu. Projekt rusza właśnie dziś i stworzona zostanie spółka celowa, która będzie zajmowała się projektem. Gdy ona powstanie, podpisana zostanie umowa między spółką a fundacją. Pod koniec 2022 roku wystartujemy z pierwszymi zajęciami. Realizacja projektu pochłonie ponad 10 000 000 złotych netto. Ponad 8 000 000 złotych to dofinansowanie fundacji. Reszta to wkład miasta i powiatu gnieźnieńskiego. Wkład tego ostatniego jest w postaci aportu terenu – podkreślił wiceprezydent Gniezna Jarosław Grobelny, pomysłodawca projektu.
– Wiemy, że tylko eksperymenty prowadzą do sukcesu, nowych pomysłów, nowych idei i dlatego w to zainwestowaliśmy. Cały projekt opiera się na idei STEM – nauki przyrodnicze, technologia, inżynieria i matematyka, ale chcemy włączyć w to jeszcze nauki humanistyczne, by było to interdyscyplinarne miejsce. Fundacja Velux jest fundacją charytatywną, inwestujmy w zyski wypracowane przez firmy handlowe. Chodzi o to, by było one właściwie zainwestowane, przynosząc korzyści społeczeństwu. To jest najważniejsze – powiedział Jens-Jorgen Pededersen, szef projektów na Europę Centralna i Wschodnią Fundacji Velux. Piotr Gruszczyński, starosta gnieźnieński natomiast stwierdził: – Poprzez CKZiU uruchomiliśmy „silnik”. To co ma być przygotowane w 2022 roku, czyli Stolica eXperymentu – jest „turbiną” tego „silnika”. Chcemy zbudować ofertę nie tylko dla młodych mieszkańców powiatu. To ma być propozycja dla młodzieży subregionu. Gdy będziemy chcieli przyciągnąć młodzież z innych powiatów musimy mieć bazę lokalową – internat. Mamy pomysł na to. JAROSŁAW WALERCZAK