Shadow

Stop dzikim wysypiskom śmieci!

Po raz kolejny na terenie Gminy Trzemeszno pojawił się problem dzikich wysypisk śmieci. Tym razem do trzemeszeńskiego ratusza trafiło zgłoszenie o porzuconych odpadach budowlanych w miejscowości Szydłowo. Miejscy urzędnicy przypominają, że takie odpady powinny znaleźć się w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w miejscowości Święte, gdzie można je oddać bezpłatnie.
Ponieważ niestety, porzucanie śmieci w lasach jest nagminne KrzysztofDereziński, burmistrz Trzemeszna apeluje o zgłaszanie przypadków podrzucania odpadów w miejscach do tego celu nieprzeznaczonych oraz zapisywanie numerów rejestracyjnych pojazdów wykorzystywanych do nielegalnego wywozu śmieci, co pozwoli na wskazanie sprawców (telefon kontaktowy 667 747 253). Zdaniem burmistrza problem dzikich wysypisk można rozwiązać jedynie przy aktywnym współudziale mieszkańców gminy Trzemeszno. (kar)