Shadow

Stowarzyszenia chcą doradzać


Dziewięć stowarzyszeń działających na terenie Gminy Trzemeszno wystąpiło do Krzysztofa Derezińskiego o powołanie Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Zgodnie z ustawą burmistrz jest zobowiązany wniosek ten zrealizować. Na sesji Rady Miejskiej Trzemeszna10 października przedstawiono radnym projekt uchwały w sprawie trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania GRDPP w Trzemesznie. Inicjatorką powołania rady jest Eleonora Mądra z Fundacji „Nasza Wieś” i Stowarzyszenia KGW „Razem”. Podczas obrad towarzyszył jej Włodzimierz Losik ze Stowarzyszenia „Pod żaglami”. Głos w sprawie zapisów uchwały zabrał również Zygmunt Nowaczyk jako reprezentant Stowarzyszenia BOLT, a zarazem członek Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Dyskusja w tej sprawie dotyczyła główne zapisów mówiących o liczbie członków rady, liczebności quorum i ilości poszczególnych reprezentantów stowarzyszeń, jak i przedstawicieli burmistrza i radnych. Przed zbyt liczną grupą rady przestrzegał m.in. radny Przemysław Woźny i Sławomir Peno, przewodniczący Gminnej Rady Sportu, która często ma kłopoty z quorum. Przeciwko zmniejszenia dwunastoosobowej rady był Z. Nowaczyk, który uważał, że nie należy ograniczyć w pracach radny osób związanych ze stowarzyszeniami, których na terenie gminy jest ponad dwadzieścia. Przedstawiciel Stowarzyszenia BOLT namówił także Krzysztofa Derezińskiego, burmistrza Trzemeszna do zmiany zapisu dotyczącego ilości reprezentantów poszczególnych gremiów w radzie. (…)