Shadow

Strażackie wybory w Warszawie. Druh Tadeusz Tomaszewski wiceprzewodniczącym komisji

XV Zjazd Krajowy Związku OSP RP odbył się 1 października w Otrębusach w Europejskim Centrum Matecznik Mazowsze z udziałem delegatów, zaproszonych gości oraz strażackich delegacji zagranicznych. Zjazd uchwalił nowy program i kierunki działania Związku OSP RP na najbliższe 5 lat oraz przyjął strategię Florian 2050.
Zjazd poprzedziło uroczyste podsumowanie obchodów 100-lecia działalności OSP RP i koncert Zespołu Mazowsze. Delegaci na zjazd dokonali wyboru władz związku na lata 2022-2027. Prezesem Zarządu Głównego Związku OSP RP został ponownie druh Waldemar Pawlak, a jednym z wiceprezesów druh Eugeniusz Grzeszczak – prezes Oddziału Wielkopolskiego ZOSP RP . Po wyborze Głównej Komisji Rewizyjnej, komisja na przewodniczącego wybrała Mariana Mikołajczyka. wiceprzewodniczącym komisji został wybrany druh Tadeusz Tomaszewski, delegat reprezentujący OSP Goczałkowo – Gurówko, oddziały związku w gminie Niechanowo i powiecie gnieźnieńskim. W czasie debaty zjazdowej poseł Tadeusz Tomaszewski powiedział o potrzebie wzmocnienia przez Związek OSP RP interesów ochotniczych straży pożarnych wobec wszystkich szczebli władz publicznych, o usprawnieniu przepływu komunikacji wewnętrznej oraz zwiększeniu prenumeraty miesięcznika „Strażak”. Parlamentarzysta przedstawił dobre praktyki w zakresie wsparcia zakupu sprzętu i umundurowania dla OSP przez samorządy powiatowe i wojewódzkie, podając rozwiązanie systemowe z Wielkopolski, powiatu gnieźnieńskiego i kolskiego. Wiceprzewodniczącym Głównego Sądu Honorowego został druh Władysław Koliński, delegat z powiatu konińskiego.
Podczas zjazdu można było odwiedzić stoiska firm produkujących sprzęt i umundurowanie strażackie oraz obejrzeć pamiątki ze zjazdu zjednoczeniowego ruchu strażackiego, który odbył się 8-9 września 2021 roku. Był też słodki poczęstunek – jubileuszowy tort z okazji 140. rocznicy powstania czasopisma „Strażak”. (o/kar)
**