Shadow

Strażacy ochotnicy otrzymali nowy sprzęt ratujący życie

W czwartek, 20 grudniaw świetlicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Trzemesznie odbyło się uroczyste przekazanie sprzętu i wyposażenia dla Ochotniczych Straży Pożarnych działających na terenie Gminy Trzemeszno, zakupionego w ramach projektu współfinansowanego ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.
Aby pozyskać sprzęt, gmina napisała projekt „Doposażenie Ochotniczych Straży Pożarnych z Gminy Trzemeszno w sprzęt ratowniczy w celu zmniejszenia skutków przestępstw przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji”. Wartość projektu to 52 tys. zł, w tym dotacja celowa z Funduszu Sprawiedliwości to aż 51 480 zł, przy jednoprocentowym udziale budżetu gminy (520 zł). Dzięki dotacji defibrylatory automatyczne trafiły do OSP w Trzemesznie – 2 oraz po jednym do OSP w Trzemżalu i OSP w Kruchowie. Ponadto do OSP w Gołąbkach i Wymysłowie przekazano po jednym zestawie do ratownictwa medycznego typu R 1. W skład zestawu wchodzą: torba ratownicza z wyposażeniem, nosze – deska ortopedyczna i szyny unieruchamiające Kramera. Natomiast do OSP Ławki, Jastrzębowo, Kruchowo i Wydartowo trafiły agregaty prądotwórcze. W podpisaniu umów oraz przekazaniu sprzętu brali udział m.in. KrzysztofDereziński,burmistrz Trzemeszna, Benedykt Nitka, przewodniczący Rady Miejskiej Trzemeszna, radni Rady Miejskiej Trzemeszna, będący członkami Ochotniczych Straży Pożarnych (T. Pawlak i P. Kołodziejczak), Marek Gotowała, prezes ZOMG ZOSP RP w Trzemesznie i radny Rady Powiatu Gnieźnieńskiego oraz Piotr Dzięcielak – komendant gminny Związku OSP RP w Trzemesznie i inspektor Urzędu Miejskiego Trzemeszna ds. ochrony ppoż. i OC. Gratulacje z uzyskania nowego sprzętu złożył druhom m.in. st. kpt. Jarosław Łagutoczkin – dowódca Jednostki Ratowniczo- Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej w Gnieźnie. Po uroczystym przekazaniu sprzętu, odbyło się spotkanie opłatkowe Zarządu Oddziału Miejsko- Gminnego ZOSP RP w Trzemesznie z przedstawicielami władz samorządowych Gminy Trzemeszno, podczas którego poszczególne OSP oraz strażacy, działacze i goście otrzymali ufundowane przez Burmistrza Trzemeszna albumy „Kronika OSP. Wielkopolska”.
RENATA PAŁUCKA