Shadow

Strażacy ochotnicy wybrali władze wojewódzkie


IV Zjazd Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP Województwa Wielkopolskiego odbył się 8 kwietnia w Poznaniu. W zjeździe uczestniczyło ponad 200 osób. Oddział powiatowy ZOSP RPw Gnieźnie reprezentowali delegaci: Jacek Kowalski i Tadeusz Tomaszewski oraz ustępujący członek Zarządu Wojewódzkiego ZOSP RP Waldemar Janusz.
Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Wielkopolsce zrzesza 1812 OSP skupiających 112 tys. członków działających w 32 oddziałach powiatowych i 214 oddziałach gminnych. Dzięki związkowi do OSP w minionych 5 latach trafiło 211 nowych samochodów ratowniczo – gaśniczych, 109 kompletów zestawów R – 1, 115 sztuk motopomp TOHATSU, 176 pilarek do drewna, 252 komplety aparatów oddechowych oraz 7935 sztuk hełmów i 320 kompletów zestawów ochronnych. Ochotnicze Straże Pożarne co roku w Wielkopolsce zabezpieczają samodzielnie ponad 30% wszystkich zdarzeń. W prowadzeniu akcji ratowniczo – gaśniczych współdziałają z Państwową Strażą Pożarną, zwłaszcza w ramach Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego. Delegaci na przewodniczącego obrad zjazdu wybrali druha Tadeusza Tomaszewskiego. W czasie zjazdu druh Waldemar Pawlak – prezes Zarządu Głównego ZOSP RP udekorował odznaczeniami strażackimi zasłużonych działaczy. Najwyższe odznaczenie ruchu strażackiego Złoty Znak Związku otrzymał Waldemar Janusz, były Komendant Powiatowy PSP i wieloletni sekretarz Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Gnieźnie, a także członek Zarządu Wojewódzkiego w latach 2012 – 2017. Na prezesa oddziału wojewódzkiego wybrano ponownie druha Stefana Mikołajczaka. Druh Tadeusz Tomaszewski został wybrany do Prezydium Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP i delegatem na Zjazd Krajowy, a druh Jacek Kowalski został wybrany wiceprzewodniczącym Wojewódzkiego Sądu Honorowego. (ojw)