Shadow

Strażacy, to ludzie o wielkich sercach na dłoni

Niedawno odbyła się uroczystość jubileuszowa, obchody 80-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Skorzęcinie, gmina Witkowo, której prezesem jest dh Karina Wawrzyniak. Spotkanie odbyło się przed miejscową remizą, oprócz zaproszonych gości licznie zgromadzili się również mieszkańcy gminy i miasta Witkowo potwierdzając tym samym szacunek dla strażaków.
Najważniejszym fundamentem ochotniczej służby strażackiej jest fakt, że strażacy, to ludzie o wielkich sercach na dłoni, gotowi do bezinteresownej pomocy każdego dnia – powiedzieli m.in. zaproszeni goście w swoich wystąpieniach. Podziękowania za ich trud, wkład i zaangażowanie w budowanie strażackiej społeczności w swoich przemówieniach podkreślali także poseł Tadeusz Tomaszewski oraz Marek Wiatrowski, zastępca burmistrza Gminy i Miasta Witkowo. Ważnym punktem uroczystości było wręczenie podziękowań za długoletnią współpracę, bezinteresowną pomoc i wsparcie każdego dnia. Pamiątkowe statuetki przyznano; Marianowi Gadzińskiemu, burmistrzowi Gminy i Miasta Witkowo, posłowi Tadeuszowi Tomaszewskiemu (sprawującemu też funkcję prezesa oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP), komendantowi Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej, którego reprezentował bryg. Adam Domagalski, dh Jackowi Kowalskiemu, prezesowi Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Gnieźnie, dh Marianowi Łukowskiemu, prezesowi Oddziału Miejsko-Gminnego ZOSP RP w Witkowie, Markowi Wiatrowskiemu, zastępcy burmistrza Gminy i Miasta Witkowo, Piotrowi Jóźwikowi, przewodniczącemu Rady Miejskiej w Witkowie, Tomaszowi Janasowi, radnemu Rady Miejskiej, kom. Rafałowi Chełmikowskiemu, komendantowi posterunku Policji w Witkowie, Łukaszowi Grabowskiemu, dyrektorowi KRUS (sprawującego też funkcję radnego województwa wielkopolskiego), Jolancie Barańskiej, wieloletniemu pracownikowi Urzędu Gminy i Miasta w Witkowie, która niejednokrotnie poświęcała swój wolny czas służąc pomocą strażakom z terenu gminy i miasta Witkowo, zasłużonemu strażakowi, byłemu prezesowi OSP Skorzęcin Tadeuszowi Juszczakowi, Joannie Melcer, pracownikowi Urzędu Gminy i Miasta w Witkowie oraz prezesom jednostek OSP z Witkowa, Gorzykowa, Ruchocinka, Wiekowa i Mielżyna.
/- /Codzienny trud, wysiłek oraz pomoc wielu osób zaangażowanych w dzisiejsze święto jest naszym największym sukcesem. Pamiętajmy, przez te 80 lat istnienia jednostki każdy dołożył swoją cegiełkę, tę większą i mniejszą. Cegiełka do cegiełki tworzy całość, nową strażacką brać, strażacki dom/- /mówiła m.in. dh Karina Wawrzyniak, prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Skorzęcinie. Święto zwieńczyło okolicznościowe spotkanie przy kawie. Organizatorzy zadbali również o strefę gastronomiczną, atrakcje dla najmłodszych oraz zabawę taneczną. Ochotnicza Straż Pożarna w Skorzęcinie powstała w 1942 roku, założył ją mieszkający tam Niemiec, o nazwisku Henkel. Powodem założenia  straży ogniowej były częste pożary budynków gospodarczych na terenie wsi. Członkami straży byli głównie polscy rolnicy. Pierwszym komendantem był Józef Jankowski. Obecnie skorzęcińska straż posiada dwa samochody gaśnicze: jeden ciężki Jelcz, drugi lekki Lublin, narzędzia hydrauliczne Weber, podpory stabilizacyjne, sprzęt do ratownictwa technicznego, wodnego, wyposażenie osobiste strażaka ratownika, aparaty powietrzne, namiot pneumatyczny wraz z wyposażeniem. Natomiast obecna remiza strażacka oddana została do użytku w roku 2009 roku.(es)