Shadow

„Strzecha” najlepsza w Kleczewie


Zespół Pieśni i Tańca „Strzecha” zdobył pierwsze i trzecie miejsce na *Międzypowiatowym Przeglądzie Szkolnych Zespołów Tanecznych w Kleczewie. Imprezę pod hasłem „Taniec piękny, taniec zdrowy” zorganizowało 5 czerwca Starostwo Powiatowe w Koninie wspólnie z Urzędem Gminy i Miasta w Kleczewie. *
Przegląd rozpoczął się od barwnego korowodu uczestników imprezy, który przeszedł ulicami Kleczewa i zakończył się w Miejsko-Gminnym Centrum Kultury, gdzie każdy zespół wystąpił z przygotowanym przez siebie pod okiem instruktorów programem. Przegląd zespołów trwał przez kilka godzin, kilkadziesiąt zespołów prezentowało różnorodne formy tańca. Występy oceniało profesjonalne jury. Wszystkie występy odbyły się przy pełnej widowni. Zdecydowanego kolorytu przeglądowi nadały zespoły ludowe, grupy tancerzy w tradycyjnych strojach ludowych prezentowały się nadzwyczajnie. Tak było także w przypadku trzemeszeńskiego Zespołu Pieśni i Tańca „Strzecha”. Do konkursu przystąpiła grupa średnia „Strzechy”, która prezentowała program tańców wielkopolskich i grupa najstarsza, która zatańczyła taniec narodowy – mazura w strojach szlacheckich. Oba programy, do których choreografię przygotował Mariusz Zieliński, kierownik „Strzechy” są nowymi programami, a praca nad nimi trwała od września 2016 roku. Dla grupy średniej zostały uszyte nowe stroje wielkopolskie, natomiastnajstarsza grupa zatańczyła w pięknych strojach, jakie zespół kupił dzięki realizacji projektu „Tańce narodowe w szkole”. Mariusz Zieliński podkreśla, że konkurs w nazwie ma wpisane „zespoły szkolne”, jednak formuła przeglądu jest szersza i skierowana do zespołów, które działają takżew domach kultury, czy są prowadzone przez stowarzyszenia bądź inne placówki oświatowo – wychowawcze. W tym roku swoje zgłoszenia do imprezy złożyło ponad 60 zespołów, do finałowego koncertu zakwalifikowano 43 formacje taneczne z kilku powiatów. Wszystkie zespoły zatańczyły na wysokim poziomie co zauważyli także organizatorzy, przyznając wiele nagród i wyróżnień. W kategorii tańców ludowych średnia grupa „Strzechy” zajęła trzecie miejsce, a najstarsza pierwsze. – Wszystkie zespoły ludowe rywalizowały w jednej kategorii, bez rozdziału na kategorie wiekowe. Tym bardziej cieszymy się, że obie grupy zajęły miejsca na przysłowiowym podium.Nie ukrywam, że czuję także satysfakcję i dumę z naszej młodzieży, która dzięki swojej wiedzy o folklorze potrafiła także odnaleźć się jako propagatorzy tańca ludowego udzielając licznych wywiadów mediom – mówi M. Zieliński. Obecnie w zespole funkcjonują cztery grupy taneczne. Dwie grupy najmłodsze, w jednej z nich tańczą dzieci w wieku od 5 do 7 lat, a w drugiejuczniowie klas I – III szkoły podstawowej. Grupa średnia klasy V-VI szkoły podstawowej i grupa najstarsza, czyli uczniowiegimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych i studenci. Łącznie tańczy prawie 70 osób. W lipcu zespół wystąpi na Międzynarodowym Festiwalu w Macedonii OHRID WAVES, gdzie spotka się z zespołami z całego świata. Mariusz Zieliński bardzo dziękuje swoim tancerzom oraz ich rodzicom za zaangażowanie, władzomsamorządowym Trzemeszna za nieustającąpomoc dla zespołu oraz wszystkim, którzy wspierają „Strzechę”w różny sposób. (kar)