Shadow

Strzelali do kura

W połowie czerwca w miłej i sportowej atmosferze na strzelnicy w Orchowie odbył się turniej strzelecki o tytuł Króla Kurkowego KBS Witkowo AD 2018. Strzelanie rozpoczął hetman witkowskiego bractwa uroczystą zbiórką i wspólnym odśpiewaniem hymnu brackiego, a następnie król kurkowy KBS Witkowo, Marek Sucholas oddał strzał z armaty.
Srzelmistrz Roman Bąk omówił warunki bezpieczeństwa poszczególnych strzelań. Zaszczytny tytuł najcelniejszym strzałem wywalczył brat Wiesław Goll. Tytuł I rycerza zdobył brat Marian Szeszycki, natomiast II rycerzem został brat Maciej Chosiński. W strzelaniu do tarczy ufundowanej przez króla kurkowego KBS Witkowo z zeszłego roku Marka Sucholasa, miejsca wywalczyli w kolejności: brat Paweł Lisiak, brat Marian Szeszycki i brat Marian Musielski. W strzelaniu do tarczy ufundowanej przez Piotra Jóźwika, przewodniczącego Rady Miasta Witkowo kolejno miejsca zajęli: brat Wiesław Goll, brat Roman Bąk i kadet Bartłomiej Wąsowski. W strzelaniu do tarczy ufundowanej przez Andrzeja Malika, sekretarza KBS Witkowo miejsca zajęli: brat Paweł Lisiak, kadet Bartłomiej Wąsowski i brat Jan Wawrzyniak. W strzelaniu do tarczy losowej miejsca zajęli: brat Paweł Lisiak, brat Marian Szeszycki i brat Roman Bąk. Na koniec turnieju strzeleckiego przeprowadzono strzelanie do „kura”. Po oddaniu 100 strzałów przez braci kurkowych, „kura” zestrzelił brat Roman Bąk, drugie miejsce wywalczył brat Marian Szeszycki, natomiast trzecie brat Grzegorz Kaźmierczak. (es)